Kunst en cultuur: betaalbaar en bereikbaar voor iedereen

Kunst en cultuur: betaalbaar en bereikbaar voor iedereen

zomer 2020

Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. In al die jaren is er wel het een en ander veranderd. “We staan vooral bekend als muziekschool en plek voor creatieve cursussen. Maar het CKE is zoveel meer,” vertelt Karin Visser, die er sinds 2019 directeur is.

 

Bekijk bovenstaande afbeelding hier.

Een eeuw geleden werden Eindhoven, Gestel, Woensel, Stratum, Strijp en Tongelre samengevoegd tot de stad Eindhoven. Kort daarna werd er een muziekschool opgericht. Dat was het begin van het CKE. Er volgden fusies met andere kunstdisciplines, zoals dans en theater. Karin vertelt: “Onze opdracht, die we krijgen van de gemeente, is geleidelijk aan veel breder geworden. Wij verzorgen tegenwoordig cultuureducatie en cultuurparticipatie. Momenteel zijn we bezig met onze nieuwe missie, visie en strategie. Het komt erop neer dat iedereen de kans moet krijgen om met kunst en cultuur in aanraking te komen. We willen de creatieve vermogens van mensen ontwikkelen. Voor sommigen is de drempel voor kunst en cultuur best hoog, het volgen van een cursus is dan vaak een stap te ver. We hebben dus binnen cultuureducatie en cultuurparticipatie manieren verzonnen om die drempel te verlagen. Cultuureducatie gebeurt hier in huis natuurlijk met de cursussen, maar een groot deel vindt ook plaats op scholen. Onze vakdocenten geven daar kunst- en cultuurlessen aan de leerlingen, en ze verzorgen deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten. We doen dit in het basis- en voortgezet onderwijs en ook steeds vaker op mbo- en vmbo-scholen. Dat vind ik heel fijn, want daar krijgen kunst en cultuur vaak wat minder aandacht.”

 

 

Dansen met Parkinson

CKEEen andere manier om mensen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen, is via cultuurparticipatie. “We organiseren allerlei activiteiten en projecten in de wijken. We brengen het bewust dichtbij zodat het makkelijk toegankelijk is,” legt Karin uit. “Het doel is om ontmoeting en verbinding te creëren met kunst en cultuur. Er wordt in deze projecten veel samengewerkt, met de gemeente, met woningcorporaties, met andere cultuurinstellingen, buurtverenigingen en met allerlei zorginstellingen, zoals Neos en Vitalis, eigenlijk met het hele spectrum. Zonder deze samenwerking komen we er niet. Bij Vitalis werken we met ouderen, waar eenzaamheid, welzijn en gezondheid belangrijke issues zijn. We hebben daar ‘Dansen met Parkinson’ en ‘Dansen met Dementie’ ontwikkeld, omdat bewegen goed is voor de hersenen en de motoriek. Mensen ontmoeten elkaar daar, er zijn zelfs relaties ontstaan. Deze cursussen lopen al een tijdje en zijn zo succesvol geworden, dat ZonMw, een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, subsidies heeft verstrekt om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit. We gaan alle projecten dus opnieuw doen en dan vindt er tegelijkertijd onderzoek plaats. Daar word ik heel blij van.”

 

”Worden wie je wilt zijn, daar kunnen kunst en cultuur enorm aan bijdragen”

 

Dansles, toneelles en zangles

Karin was hiervoor bestuurder van een ROC, maar ze maakte in januari 2019 de overstap naar het CKE: “Ik werk graag in de kunst- en cultuursector. Ik was als kind altijd bezig met dansen, zingen en toneel. Maar in het kleine dorp waar ik vandaan kom, was er niks op het gebied van kunst en cultuur. Ik heb er dus nooit les in kunnen volgen en dit heb ik erg gemist. Toen ik uit huis ging en naar het westen van het land verhuisde, ben ik meteen op dansles gegaan en dat doe ik nog steeds. Ik heb een paar jaar toneelles gehad en nu zit ik op zangles. Het heeft veel voor mijn persoonlijke ontwikkeling betekend. Ik moet bijvoorbeeld vaak presenteren en dan moet ik kunnen vertrouwen op mijn eigen improvisatie. Ik wil graag aan kinderen en jongeren meegeven hoe belangrijk creativiteit is om te worden wie je wilt zijn. Kunst en cultuur kunnen daar enorm aan bijdragen.”

 

Persoonlijke verhalen

“Wat me in de projecten die we doen het meest raakt zijn de persoonlijke verhalen. We hebben vorig jaar bij Neos lessen beeldende kunst aan dak- en thuislozen gegeven. Er was een man, genaamd Etienne, die bij hen in de opvang zat. Hij had niks met kunst en cultuur, maar hij vond het een fijne plek. Door al dat schilderen en de rust daar heeft hij zijn oude passie weer teruggevonden; hij was vroeger namelijk kok. Hij heeft nu zijn eigen cateringbedrijf en hij heeft ook een eigen huis. Dat vind ik heel belangrijk bij kunst en cultuur: ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en zijn eigen talenten kan ontdekken.”

 

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie zomer 2020, gedrukt in juni 2020. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.