Eindheffing in de werkkostenregeling (WKR): wanneer betaal je eindheffing?

Eindheffing in de werkkostenregeling (WKR): wanneer betaal je eindheffing?

26 januari 2022

2021 zit erop. De kerstpakketten zijn uitgedeeld en de eindejaarsbonussen zijn uitgekeerd. Wij raden u aan te toetsen of de vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen die in 2021 ten laste van de vrije ruimte zijn gekomen, binnen de vrije ruimte zijn gebleven om verrassingen in 2022 te voorkomen. Indien de vrije ruimte is overschreden, is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80 procent. Wanneer moet u deze additionele belasting aangeven en afdragen?

Vrije ruimte

De vrije ruimte bedroeg in 2021 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere. Diverse vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen zijn gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd en komen niet ten laste van de vrije ruimte. Andere vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen komen wel ten laste van de vrije ruimte. Het is aan te raden om gedurende het jaar op regelmatige basis de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen, die ten laste van de vrije ruimte komen, te controleren. Zo heeft  u inzicht in de nog beschikbare vrije ruimte en kunt u eindheffing voorkomen. Wij kunnen u helpen met een tool die inzicht geeft in de nog beschikbare vrije ruimte. Wenst u meer informatie over deze tool, neem dan contact met ons op.

 

Eindheffing aangeven

Is de vrije ruimte overschreden in 2021 dan bent u eindheffing verschuldigd. De eindheffing bedraagt 80% van het bedrag waarmee de vrije ruimte is overschreden en dient uiterlijk te worden meegenomen in de aangifte loonheffingen over het tweede tijdvak van het volgende kalenderjaar. Om die reden uiterlijk meenemen in de aangifte loonheffingen over februari 2022 en uiterlijk betalen op 31 maart 2022 als sprake is van maandelijkse aangiften loonheffingen.

 

Indien uw inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt, dient u de eindheffing uiterlijk aan te geven in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

 

Eerder aangeven

Eindheffing mag ook eerder aangegeven worden dan het tweede tijdvak van het volgende jaar. Eindheffing mag bijvoorbeeld ook per aangiftetijdvak aangegeven en betaald worden. Aan het einde van het kalenderjaar dient de te veel of te weinig betaalde eindheffing verrekend te worden. Wij raden echter om praktische redenen aan om de eindheffing na afloop van het kalenderjaar aan te geven en te betalen. Dat maakt de administratie eenvoudiger.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe u de vrije ruimte kunt benutten, verwijzen we u naar ons eerdere nieuwsbericht. Ook kunt u met vragen over de werkkostenregeling en/of de eindheffing contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.