Loonbelasting en Global Mobility

Zowel nationaal als internationaal komen allerlei vragen op werkgevers af op het gebied van Loonbelasting  en Global Mobility. Maak ik  optimaal gebruik van de WKR? Hoeveel kan ik uitkeren als thuiswerkvergoeding? Wat moet ik doen als ik werknemers uit het buitenland in dienst wil nemen ? Onze Loonbelasting en Global Mobility specialisten denken graag met u mee  mee, assisteren u bij aanvragen van diverse regelingen en begeleiden u bij de implementatie en optimalisatie.  

 

Ook op het gebied van personeel kunnen veel vragen ontstaan inzake Loonbelasting en Global Mobility.

 

U als werkgever dient niet alleen loonheffing in te houden en te betalen, maar veel meer dan dat. Samen met u kijken we zowel naar risico’s (wat dient u goed te regelen of anders te organiseren?) als naar kansen. Hierbij speelt fiscale optimalisatie een grote rol.

Hoe weet u of op het gebied van loonheffingen risico loopt of juist alles goed geregeld hebt? Onze loonheffingen scan biedt uitkomst. U vult een  digitale vragenlijst in. Wij beoordelen de antwoorden samen met alle opgevraagde informatie . Zo kunnen we risico’s identificeren en aanpakken en kansen benutten.

Adviesvragen loonheffingen

Vraagstukken op het gebied van Loonheffingen waarin wij u graag begeleiden zijn:

 • Werkkostenregeling: hoe maak ik hier optimaal gebruik van?
 • Vaste kostenvergoedingen: mag ik een vaste kostenvergoeding uitkeren aan mijn werknemers en zo ja, hoeveel kan ik uitkeren?
 • Vrijgestelde vergoedingen: welke vergoedingen zijn vrijgesteld van belasting voor werknemers?
 • Thuiswerkvergoeding: hoeveel thuiswerkvergoeding kan ik onbelast betalen, ben ik verplicht werknemers een vergoeding voor thuiswerken te betalen, wat moet ik in de administratie opnemen?
 • Corona: kan ik loonkostensubsidie aanvragen?
 • Personeelsfeest: wat is de impact op de werkkostenregeling?
 • Directeur-grootaandeelhouder (DGA): Voldoet mijn loon aan de gebruikelijk loon regeling?
 • Het opstellen of reviewen van managementovereenkomsten voor DGA’s ofde inhuur van externe
 • Sociale verzekeringsplicht voor werknemers in binnen- en buitenland
 • Aanname nieuwe medewerkers: neem je werknemers in dienst of maak je gebruik van zzp’ers?
 • Cafetariaregeling
 • Werknemersparticipaties en winstdelingsregelingen
 • Inhuur zzp’ers: hoe zit het met inlenersaansprakelijkheid en wat voor overeenkomst dien ik op te stellen tussen mijn bedrijf en zzp’er?

Adviesvragen Global Mobility

Bij vraagstukken op het gebied van Global Mobility kunt u denken aan:

 • Aanvragen van A1-verklaringen: hiermee kan een werknemer laten zien dat hij/zij in Nederland sociaal verzekerd isPosted workers: voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken dienen specifieke zaken geregeld te worden
 • Salary split
 • Grensarbeiders
 • Aanvragen van 30%-regelingen
 • Aanvragen of omwisselen van Visa
 • Erkend Referent: is het voor uw bedrijf voordelig om erkend referent te worden?

In welk land dient u loonheffing te betalen? In welk land dienen uw werknemers sociaal verzekerd te zijn? Wordt de 30% regeling op de juiste manier toegepast in de salarisadministratie? Onze Global Mobility scan brengt de risico’s in kaart. Op basis van informatie die u invult in deze  digitale vragenlijst gaan we met u het gesprek aan en zoeken naar  oplossingen en optimalisatie mogelijkheden.

Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen?

Naast bovenstaande ondersteunen we bij bijvoorbeeld een boekenonderzoek van de Belastingdienst, reviewen we uw salarisadministratie om kansen en risico’s te identificeren en doen we regelmatig een check op arbeidsovereenkomsten.

 

Onze specialisten werken nauw samen met andere specialismen  binnen Joanknecht. Zo bent u ervan verzekerd van de beste kwaliteit van ons advies, korte lijntjes en geen gedoe.

Onze Loonbelasting en Global Mobility specialisten

 

Fabiënne Hol-van Goethem | +31 (0)40 240 9464 | fhol@joanknecht.nl

 

 

Iris van Oerle | +31 (0)40 240 9562 | ivoerle@joanknecht.nl

 

 

 

Yvette Tillmanns | +31 (0)40 240 9572| ytillmanns@joanknecht.nl

Delen van kennis