Waarom is nu het moment om naar de vrije ruimte binnen de WKR te kijken?

Waarom is nu het moment om naar de vrije ruimte binnen de WKR te kijken?

10 november 2021

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat wij graag de werkkostenregeling (WKR) bij u onder de aandacht willen brengen. Het is belangrijk om de vrije ruimte binnen de WKR gedurende het kalenderjaar te monitoren om na te gaan of optimalisatie mogelijk is en of de vrije ruimte niet overschreden wordt. In dit nieuwsbericht lichten wij toe hoe u deze vrije ruimte kunt benutten en de 80%-eindheffing kunt voorkomen.

Indien de vrije ruimte overschreden wordt, is namelijk een 80%-eindheffing verschuldigd. De vrije ruimte is in 2021 verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere (boven de € 400.000). Wellicht is het door de verruiming van de vrije ruimte in 2021 voor u mogelijk, om vergoedingen en/of verstrekkingen te optimaliseren in dit kalenderjaar.

 

Meest voorkomende vergoedingen en verstrekkingen

De volgende vergoedingen of verstrekkingen zien wij geregeld terugkomen. Daarom willen wij deze nog eens extra benadrukken.

 

 • Onbelaste (geld)bonus
  Deze is gemaximeerd tot € 2.400 per medewerker. De (geld)bonus kan onbelast verstrekt worden, door deze ten laste van de vrije ruimte binnen de WKR te brengen. Als de vrije ruimte daardoor wordt overschreden, is 80%-eindheffing over het surplus verschuldigd.
 • Onbelaste (on)kostenvergoeding
  Indien de (on)kostenvergoeding niet onderbouwd/gespecificeerd is, valt deze geheel in de vrije ruimte. Als de vrije ruimte daardoor wordt overschreden, is 80%-eindheffing over het surplus verschuldigd.
 • Het kerstpakket
  Het verstrekken van een kerstpakket valt binnen de vrije ruimte. Als de vrije ruimte daardoor wordt overschreden, is 80%-eindheffing over het surplus verschuldigd.
 • Het kerstfeest
  • Kerstfeest op de werkplek. De plek waarvoor u als werkgever arboverantwoordelijk bent:
   Indien een kerstfeest op de werkplek wordt georganiseerd, vallen de consumpties, niet zijnde maaltijden, onder een nihilwaardering. De consumpties zijn niet belast als loon en komen hierdoor niet ten laste van de vrije ruimte. Let op dat per maaltijd die verstrekt wordt tijdens een kerstfeest op de werkplek, een normbedrag van € 3,35 wordt gerekend (ongeacht de werkelijke kosten van de maaltijd). Dit bedrag is belast loon van de werknemer maar kan ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.
   Eventuele kosten (inclusief de btw) van entertainment worden als belast loon gekwalificeerd en kunnen onbelast blijven door ze ten laste van de vrije ruimte te brengen.
  • Kerstfeest op een externe locatie (overwegend feestelijk, geen/nauwelijks “inhoudelijk zakelijk” programma):
   Indien een kerstfeest op een externe locatie wordt georganiseerd, zijn de totale kosten inclusief btw (geen onderscheid tussen consumpties en maaltijden; ook eventueel entertainment dient te worden meegenomen) van dit feest belast loon voor de werknemer. U als werkgever kan ervoor kiezen deze kosten ten laste van de vrije ruimte te brengen. Zolang de vrije ruimte niet wordt overschreden, is geen belasting verschuldigd voor een kerstfeest op een externe locatie.

 

 

Voorkomen 80%-eindheffing

Nu is het juiste moment om na te gaan welke vergoedingen en verstrekkingen gedurende kalenderjaar 2021 ten laste van de vrije ruimte zijn gebracht, om zo de huidige beschikbare vrije ruimte te berekenen. Mocht u nog iets willen vergoeden of verstrekken in de laatste maanden van 2021, kan nu nog worden bekeken of optimalisatie mogelijk is of dat u kunt voorkomen dat u 80%-eindheffing verschuldigd bent.

 

Bent u loonadministratieklant bij Joanknecht?

Dan willen wij u erop attenderen dat het binnen loket.nl mogelijk is om vergoedingen en verstrekkingen op te nemen, zodat de (beschikbare) vrije ruimte overzichtelijk wordt weergegeven gedurende het kalenderjaar.

 

Tevens willen wij u erop wijzen dat het mogelijk is de totale vrije ruimte op te vragen bij een van de salarisadviseurs of via loket.nl. Wellicht kan dit u helpen bij de berekening van de nog beschikbare vrije ruimte voor 2021. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook helpen.

 

Indien u gebruik wilt maken van de onbelaste (geld)bonus binnen de WKR, zullen wij deze in de decemberloonrun verwerken. U dient dit uiterlijk 3 december a.s. kenbaar te maken. Op deze manier kan de verloning van december tijdig verwerkt worden.

 

Contact

Heeft u naar aanleiding dit artikel nog vragen over de vrije ruimte binnen de WKR of wilt u graag aanvullende informatie over wat Joanknecht voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze loonbelastingspecialisten:

 

Fabiënne Hol-van Goethem | +31 (0)40 240 9464 | fhol@joanknecht.nl

 

Iris van Oerle | +31 (0)40 240 9562 | ivoerle@joanknecht.nl

 

Yvette Tillmanns | +31 (0)40 240 9572| ytillmanns@joanknecht.nl

 

Contact loonadministratieklant

Als loonadministratieklant kunt u contact opnemen met een van onze salarisadviseurs:

 

Rianka Snoeijen | +31 (0)40 240 9447 | rsnoeijen@joanknecht.nl

 

Astrid Moors | +31  (0)40 240 9564 | amoors@joanknecht.nl