Dividend uitkeren aan bv of privé: wanneer en hoeveel?

Dividend uitkeren aan bv of privé: wanneer en hoeveel?

3 november 2021

Heeft u dit jaar al stilgestaan bij de mogelijkheid om dividend uit te keren? Het is van belang om dit tijdig te doen zodat het dividendbesluit in het boekjaar wordt genomen. Alleen in deze situatie kan het dividend worden verrekend met een vordering op de aandeelhouder. Wij zetten uiteen met welke belangrijke punten u rekening dient te houden.

Dividend uitkeren tussen bv’s

Heeft u ruimte om dividend uit te keren? Zo ja, maak hier dan werk van. Dividenduitkeringen tussen bv’s zijn vrijgesteld van dividendbelasting omdat de deelnemingsvrijstelling geldt (vanaf een bezit van 5% van de aandelen). Door het beoordelen van uw liquiditeit, solvabiliteit en eigen vermogen maakt u inzichtelijk hoeveel dividend u kunt uitkeren aan de aandeelhoudende vennootschap.

 

In algemene zin is het aan te raden zoveel mogelijk overtollige middelen uit te keren aan de aandeelhouder en de actieve onderneming ‘slank’ te houden. Natuurlijk moet er wel voldoende liquiditeit beschikbaar blijven om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit is echter ook in te vullen met behulp van een geldlening verstrekt door de aandeelhoudende vennootschap. Daarnaast is het van belang dat u, indien u te maken heeft met een kredietovereenkomst, nagaat of er specifieke eisen zijn gesteld aan bepaalde ratio’s. Een dividenduitkering beïnvloedt deze doorgaans in negatieve zin.

 

Dividend uitkeren aan natuurlijk aandeelhouder

Ook het uitkeren van dividend van uw holding aan uzelf als natuurlijk aandeelhouder is een onderwerp om aandacht aan te besteden. Wellicht heeft u gedurende het jaar consumptieve privéopnamen gedaan. Het kan geen kwaad om deze niet te ver te laten oplopen en dus voor een aflossing door middel van een dividenduitkering te zorgen. In dit geval betaalt u over de dividenduitkering wel dividendbelasting. Uw vennootschap draagt op het moment van uitkering 15% af aan de Belastingdienst en privé betaalt u het restant van 11,9%.

 

Indien uw holding een vordering op uzelf heeft voor meer dan € 500.000 kan het zijn dat u in de toekomst te maken krijgt met de gevolgen van het Wetsvoorstel excessief lenen. In dit geval is het tijdig uitkeren van dividend een geschikte mogelijkheid om de vordering alvast (deels) af te lossen.

 

Wettelijke voorwaarden aan dividend uitkeren

Voor het uitkeren van dividend is in de wet geregeld dat een balanstest en uitkeringstoets moeten worden uitgevoerd. Bij de balanstest wordt de mogelijke uitkering beoordeeld, rekening houdend met reserves die u verplicht moet aanhouden op basis van statuten of de wet. De uitkeringstoets beoordeelt of een dividenduitkering er niet toe leidt dat uw schuldeisers niet meer betaald kunnen worden. Deze toets wordt gedaan door het bestuur van de vennootschap.

 

NOW-restricties bij dividend uitkeren

Indien u gebruik heeft gemaakt van NOW kan het zijn dat er restricties gelden voor het doen van dividenduitkeringen. Raadpleeg in dit geval vooraf goed de geldende regels.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over het uitkeren van dividend of kunt u daar hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van de adviseur accountants rechts bovenaan deze pagina (mobile devices: onderaan).