inkoopstrategie

Waarom een goede inkoopstrategie van essentieel belang is!

Waarom een goede inkoopstrategie van essentieel belang is!

14 juli 2022

inkoopstrategie

De wereld staat op vele fronten op z’n kop. Een gezondheidscrisis, oorlog in Oekraïne, grondstoffen schaarste… Lange levertijden en stijgende kosten zorgen voor kopzorgen bij veel ondernemers. Aan welke knoppen kunt u nog draaien voor een positief resultaat en om te voorkomen dat u ‘nee’ moet verkopen? Ons advies: denk goed na over de juiste inkoopstrategie!

Inzicht in uw inkoopstrategie

De genoemde externe invloeden zetten uw waardeketen onder druk. Dus gaat u als ondernemer op zoek naar druk verlagende oplossingen. Gegarandeerd dat uw inkoopstrategie passeert. Wat zijn de risico’s? Is de strategie nog robuust genoeg? Maar pas op: een verkeerde beslissing kan immers zorgen voor nog grotere problemen. Om deze reden is het van groot belang uw verschillende soorten inkopen goed in beeld te krijgen. Een nuttige tool hiervoor is de Kraljic matrix. In 1983 ontwikkeld door Peter Kraljic en tot op de dag van vandaag een vaste waarde voor veel inkopers wereldwijd. Het model legt een relatie tussen het financieel risico en het belang van de organisatie enerzijds en het toeleveringsrisico en de macht van de leverancier anderzijds. Dat is precies de informatie die u nodig heeft om uw inkoopstrategie te kunnen bepalen en waar nodig bij te sturen.

 

Vier soorten producten

De matrix onderscheidt vier soorten producten:

 

Hefboomproducten zorgen dat het productieproces soepel verloopt en dus voor een hogere opbrengst. De laagste prijs is hierbij minder belangrijk. Alternatieve leveranciers zijn er voldoende. U kunt dus relatief makkelijk switchen. U heeft een stevige positie en kan uw eigen winst verbeteren. Uw strategie is in dit geval concurrentiestelling. U maakt daarbij maximaal gebruik van de competitiviteit in de markt en benut de concurrentie. Uw activiteiten: tenderen van contracten en regelmatig herzien van contractafspraken.

 

Strategische producten hebben een belangrijke strategische waarde in de kostprijs van het eindproduct en zijn afkomstig van één leverancier. U kunt dus moeilijk wisselen. De producten zijn kritisch voor kostprijs en levering. Een goede langetermijnrelatie met de leverancier is dus key. Kies voor samenwerking als strategie; ga voor wederzijdse betrokkenheid, voor partnership. Uw inkoopactiviteiten: zorgvuldige leveranciersselectie en uitwisseling van kennis en deskundigheid op verschillende niveaus.

 

Routineproducten zijn eenvoudig te krijgen bij veel leveranciers. Er is dus veel aanbod en een grote diversiteit. De inkoop is bewerkelijk. Gezien uw sterke positie probeert u natuurlijk zo scherp mogelijk in te kopen. Uw strategie richt zich op het vereenvoudigen van het inkoopproces en het reduceren van het aantal leveranciers. Meer doen met minder leveranciers en met minder risico is het motto. Uw inkoopactiviteiten: standaardisatie, raamcontracten en vaste routes voor order-, bestel- en factuurafhandeling.

 

Knelpuntproducten zijn relatief moeilijk verkrijgbaar. Bijvoorbeeld omdat uw leverancier monopolist is of door structurele schaarste. Wellicht zijn de entreebarrières hoog? De inkoop is vaak bewerkelijk. Uw strategie richt zich daarom op het veiligstellen van levering en ontwikkelen van alternatieven. U creëert een voorkeurspositie bij de leverancier. Inkoopactiviteiten: risicobeperkende maatregelen, zoeken naar andere leveranciers en (ontwikkelen van)

 

Uitkomsten geven inzicht in uw inkoopstrategie

Behalve het onderscheid tussen de vier typen inkoopproducten maakt het model een rangschikking op basis van twee criteria, namelijk: (1) de mate van toeleveringsrisico en (2) de invloed op de winstpositie van de onderneming. Met alle variabelen kunt u uw leveranciers indelen en een leveranciersbeoordeling uitvoeren. De uitkomsten geven weer inzicht in wat uw belangrijkste producten zijn en hoe u hierop kunt anticiperen zonder dat uw businessmodel in gevaar komt. De juiste inkoopstrategie zal u door deze beweeglijke tijden heen helpen, waarbij de Kraljic Matrix nadere invulling hieraan kan geven.

 

Mocht u behoefte hebben aan een sparringsessie over uw inkoopstrategie, dan kijkt één van onze specialisten graag met u mee. Van de inkoop hoeft u wat ons betreft niet wakker te liggen.

Deze blog is geschreven door