Wat is de impact van de huidige economische onzekerheid op de overnamemarkt?

Wat is de impact van de huidige economische onzekerheid op de overnamemarkt?

14 juli 2022

Zoals u weet leven we in economisch onzekere tijden. Banken en andere geldverstrekkers zijn terughoudender met het uitlenen van geld voor het financieren van overnames. Hierdoor kan het lastig zijn een bedrijf over te nemen. De economische instabiliteit zorgt er ook voor dat bedrijfswaarderingen complexer worden. Wat is de impact van de economische onzekerheid op de overnamemarkt?

Bedrijfswaarderingen worden steeds complexer

Waar het in het verleden al moeilijk was om een bedrijf te waarderen, is het er nu niet gemakkelijker op geworden. Marktomstandigheden hebben een grote invloed op de prognoses en budgetten van bedrijven. Naarmate de onzekerheid in de markt toeneemt, wordt het lastiger om realistische prognoses te maken. Deze prognoses vertalen zich vervolgens in toekomstige kasstromen, die (verdisconteerd) een belangrijke bepaler zijn voor de waarde van een bedrijf.

 

Daarnaast speelt de toekomstige groeivoet een belangrijke rol in de waardebepaling. Met de huidige inflatie, die afgelopen maart bijna de 10% aantikte, is deze toekomstige groeivoet op dit moment erg lastig te voorspellen. Dit alles kan resulteren in pittige prijsonderhandelingen tussen koper en verkoper. Regelmatig zelfs met als uitkomst dat de hele transactie niet doorgaat.

 

Overnamemarkt koelt af door stijging van rentes en onredelijke verkopers

De overnamemarkt lijkt de afgelopen maanden wat af te koelen. Steeds vaker worden onderhandelingen gestaakt omdat kopers en verkopers het niet eens kunnen worden over de prijs. Voorbeelden hiervan uit ons eigen land zijn de verkoop van Optium Group, Ampelmann en Outdoor Life Group. Voornaamste redenen: financierbaarheid van koopsommen en onredelijkheid vanuit de verkopers. Door de gestegen rente wordt het duurder om geld te lenen bij geldverstrekkers.

 

Terughoudendheid geldverstrekkers en lastig vast te stellen prognoses

Daarnaast zijn geldverstrekkers tegenwoordig een stuk terughoudender dan in het verleden als het gaat om het verstrekken van overnamefinancieringen. Volgens Preqin, een Engels investeringsbedrijf dat financiële gegevens en informatie over de activamarkt levert, deden investeringsmaatschappijen wereldwijd 40% minder aan overnames dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat is fors. Daarnaast vinden verkopers het lastig om de huidige economische onzekerheid mee te nemen in hun prognoses. Dit zorgt voor een kloof tussen wat een koper wil betalen en wat de verkoper ervoor wil hebben. Dat dit komt door de recente ontwikkelingen in de wereld, lijkt duidelijk: 2021 was voor de overnamemarkt namelijk een van de beste jaren voor private equity.

 

Advies nodig?

Moeten kopers en verkopers nu dan maar wachten met het aankopen of verkopen van hun bedrijf? Mijn antwoord zou zijn: nee. De economische onzekerheid zal naar verwachting nog wel een tijdje aanhouden. Daarnaast hangt het heel erg van de fase af waar een bedrijf zich momenteel in bevindt of het slim is om nu te kopen of te verkopen.

 

Neem gerust eens contact op met een van onze Corporate Finance adviseurs. Dan helpen wij u bij het maken van de meest passende keuze voor uw situatie.

Deze blog is geschreven door