Een doorstart of overname bij (dreigend) faillissement: waar moet u op letten?

Een doorstart of overname bij (dreigend) faillissement: waar moet u op letten?

21 december 2021

Met de vierde coronagolf zet de overheid de kraan met steunmaatregelen weer open. TVL, NOW en belastinguitstel helpen – heel even. Maar: het water staat bij veel bedrijven tot aan de lippen. Is resultaatherstel straks überhaupt mogelijk vanuit een robuust verdienmodel? Zijn de financiële verplichtingen te groot en beperken ze noodzakelijke investeringen? Of zijn het vooral gouden tijden voor kapers (of kopers) op de kust?

Mogelijk faillissement? Een interessante prooi voor kopers

Voor kopers biedt de huidige situatie namelijk kansen: een onderneming in financiële problemen kan een interessante ‘prooi’ zijn. Maar dan moet wel sprake zijn van financial distress en niet van economic distress. Een onderneming met financiële problemen door een onrendabel verdienmodel is niet interessant. Een verlieslatende onderneming door een te hoge schuldenlast maar met een potentieel winstgevend verdienmodel is dat wel. Zeker als u in het overnameproces schulden en kosten kunt saneren.

 

Doorstart: haken en ogen

Doorstarten na een faillissement is een beproefde methode. Uit de boedel worden de gezonde bedrijfsonderdelen gehaald, het personeelsbestand wordt afgeschaald en de nieuwe eigenaar gaat verder zonder schuldeisers. Het kan lucratief zijn, maar let op de haken en ogen:

  • Bieden is risicovol en onzeker. Waarop biedt u precies? Wie zijn de concurrenten en wat gaan zij bieden? Overleg en voorbereiding met het bestuur van failliet verhogen de slagingskans.
  • De negatieve uitstraling van het faillissement op de doorstarter (imagoschade). Een bedrijf failleert niet voor niets. Is positieve exploitatie wel mogelijk? Kunt u wel de exploitatie vlottrekken?

 

Kopen vóór faillissement

U kunt ook bedrijfsonderdelen vóór een faillissement kopen. De nijpende financiële positie verzwakt de onderhandelingspositie van de verkoper, maar er is vaak geen tijd voor een uitgebreid overnameonderzoek. U kiest dan voor een mogelijk lage overnameprijs maar ook voor grotere risico’s. De curator toetst na het faillissement de eerder gedane overnametransacties en kan deze terugdraaien. Is een zakelijke prijs betaald? Zijn schuldeisers mogelijk benadeeld?

 

Rol management/bestuurder

Is het bestuur van de failliete vennootschap betrokken bij de doorstart, zorg dan voor een soepele afwikkeling van het faillissement. Voorkom claims van de curator aan het adres van de bestuurders. Vraag je als koper ook af waardoor de onderneming in zwaar weer kwam. Wanbeheer van het zittende management is nog steeds een van de belangrijkste oorzaken voor een faillissement. Wil je wel in zee gaan met het zittende management? Misschien is het beter om dit juist niet te doen. Analyseer dus goed waar het fout ging.

 

De WHOA kan ook mogelijkheden bieden

Ten slotte, kijk ook naar de mogelijkheden van de WHOA* (Wet homologatie onderhands akkoord) bij overname van een bedrijf in zwaar weer. Deze regeling kan schuldeisers dwingen hun vorderingen te saneren op voorwaarde dat hun positie niet slechter wordt dan bij een faillissement. De bestaande aandeelhouder verliest zijn aanspraak op de toekomstige waarde van de onderneming. Deze waarde moet hij aanwenden voor de aflossing van schulden, dit in ruil voor continuïteit. Daarnaast is de rol van de aandeelhouder feitelijk uitgespeeld. Maar dit wordt anders bij de inbreng van vers kapitaal, bijvoorbeeld door een ‘overnemer’. Want: met vers kapitaal kunt u een belang krijgen in de onderneming, terwijl u parallel daaraan schulden kunt saneren. Zo verbetert de financiële positie en groeit de kans op continuïteit.

 

Meer weten?

Loopt u aan tegen een mogelijke overname van een verlieslatende onderneming? Vreest u zelf in zwaar weer te komen? Of wilt u meer weten over een doorstart of overname bij (dreigend) faillissement? Onze experts helpen u. Neem contact op met de adviseurs van Joanknecht Corporate Finance en Forensics & Recovery.

Deze blog is geschreven door