Financiële ervaring bij bindend advies en arbitrage

Financiële ervaring bij bindend advies en arbitrage

31 januari 2022

Als ondernemer wil je conflicten voorkomen. Meestal kom je er in alle redelijkheid samen wel uit. Maar soms moet je de bal oppakken en voor je rechten opkomen. Je wil dat dan wel in stilte doen, zonder de publiciteit die het gevolg kan zijn van een openbare procedure bij de rechter. En het zou ook prettig zijn als je wat te zeggen hebt over wie “de rechter” gaat zijn; dat deze deskundig is in de materie waar het bij jouw geschil om draait. Geschilbeslechting via een bindendadviesprocedure of arbitrage komt dan in beeld. De adviseurs van Joanknecht Forensics & Recovery zijn er regelmatig bij betrokken, in verschillende rollen.

Inbreng van financiële expertise

Bij geschiloplossing via zowel bindend advies als arbitrage is een groot voordeel dat partijen zelf kunnen kiezen voor de bindend adviseur of arbiter met specifieke deskundigheid of (werk)ervaring die relevant is voor het onderhanden vraagstuk. Dergelijke specialistische kennis ontbreekt soms bij overheidsrechters. Een andere overweging kan zijn het persoonlijke profiel van een arbiter: bijvoorbeeld kritisch of rekkelijk, net wat naar verwachting jouw procespositie kan ondersteunen.

 

Daar waar het gaat om financiële, bedrijfseconomische of administratieve expertise vervullen de adviseurs van Joanknecht Forensics & Recovery met enige regelmaat de rol van bijvoorbeeld bindend adviseur. Wanneer fiscale deskundigheid nodig is, wordt samengewerkt met de belastingadviseurs van Joanknecht.

 

Een andere rol is die van partijdeskundige. Zo hebben we recent onderzoek gedaan in een arbitragezaak over een mislukte overname. Onder andere door het verslag van hoor en wederhoor met de andere betrokkenen heeft onze rapportage een belangrijke richting gegeven aan het oordeel van de arbiters.

 

Arbitrage

Arbitrage is rechtspraak door arbiters, meestal drie, die zoals gezegd door partijen zelf benoemd zijn. benoemen beide partijen ieder een arbiter; deze twee benoemen vervolgens samen de derde arbiter.

 

Binnen een arbitrageprocedure neemt de mondelinge behandeling een belangrijke plaats in. Partijen kunnen dikwijls in ruime mate zelf hun kant van het verhaal toelichten. Mede daardoor is een arbitrage vaak informeler dan een procedure bij de rechtbank. En het kan een belangrijk voordeel zijn dat een arbitrageprocedure vertrouwelijk is.

 

Gevolg van “drie arbiters” is dat de kosten soms hoger liggen dan die van een procedure voor de rechtbank. Daarnaast zijn de “arbiters uit de praktijk” niet altijd opgeleid om de rol van rechter te spelen. Het hebben van veel inhoudelijke kennis maakt je niet per se een goede geschillenbeslechter. Dat leidt soms tot, vanuit juridisch oogpunt, onverwachte uitspraken.

 

Bindend advies

Een bindendadviesprocedure is (nog) laagdrempeliger dan arbitrage. Anders dan voor arbitrage, geeft de wet geen regels voor een bindendadviesprocedure. Gevolg hiervan is dat deze procedure niet resulteert in een “formeel” vonnis. De uitkomst van het bindend advies kan daarom ook niet zomaar ten uitvoer worden gelegd door een partij of worden afgedwongen van de andere partij. Daarvoor zou een partij eerst naar de rechter moeten.

 

Een bindendadviesprocedure mondt uit in een advies dat vastgelegd wordt in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen hebben zich vooraf aan het advies gebonden. Het advies heeft dezelfde kracht als een gewone overeenkomst.

 

Een bindendadviesprocedure is vaak nog informeler dan een arbitrageprocedure. Partijen krijgen, ook tijdens een zitting, relatief veel tijd om hun standpunten naar voren te brengen. De procedure gaat hierdoor vaak sneller dan een arbitrage en is minder confronterend. Gevolg is dat de relatie minder zwaar beschadigd hoeft te worden.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig bij een geschil? Onze Forensics & Recovery adviseurs staan u graag bij. Neem contact op met een van onze specialisten rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan).

Deze blog is geschreven door