De (on)mogelijkheden van aftrek van btw op deelnemingskosten

De (on)mogelijkheden van aftrek van btw op deelnemingskosten

1 oktober 2018

Btw op deelnemingskosten is in beginsel niet aftrekbaar. Deelnemingskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor de aan- of verkoop van een deelneming. Het belang kan dus groot zijn. Onder omstandigheden kan de btw op deze kosten echter toch aftrekbaar zijn. Of dat het geval is, is afhankelijk van diverse factoren. De specifieke omstandigheden van het geval zijn hierbij altijd het uitgangspunt. In dit artikel zetten we deze kort op een rijtje.

Door de jaren heen zijn diverse uitspraken gedaan over de mogelijkheid om btw op deelnemingskosten in aftrek te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat btw op deelnemingskosten in beginsel niet aftrekbaar is. Deelnemingskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor de aankoop, het houden en de verkoop van deelnemingen.

 

Voorwaarden

Onder voorwaarden is de btw op deze kosten toch aftrekbaar. Bij het beoordelen of de btw op de deelnemingskosten aftrekbaar is, zijn diverse factoren van belang. Zo moet allereerst worden beoordeeld of wordt gehandeld in het economische verkeer. Dit kan in de volgende situaties het geval zijn:

 

  • De houdstervennootschap mengt zich tegen vergoeding in het beheer van de dochteronderneming(en), wanneer zij bedrijfsmatig handelt in effecten;
  • De aankoop, verkoop of het houden van de deelneming(en) vormt het rechtstreekse, duurzame en noodzakelijk verlengstuk van haar andere economische activiteiten.

 

Alleen als sprake is van economische activiteiten is de btw op de deelnemingskosten mogelijk aftrekbaar. Handelingen met betrekking tot aandelen zijn vrijgesteld van btw. Als de kosten rechtstreeks zijn toe te rekenen aan bijvoorbeeld een vrijgestelde aandelenverkoop, is de btw op die kosten niet aftrekbaar. Zijn de kosten niet rechtstreeks aan één (vrijgestelde) transactie maar aan de algehele activiteiten van de onderneming toe te rekenen? Dan is sprake van algemene kosten. De btw op de deelnemingskosten is dan mogelijk (pro rata) aftrekbaar.

 

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de mogelijkheid btw in aftrek te nemen afhankelijk van diverse factoren. Om de benodigde beoordelingen te kunnen maken, vormen de specifieke omstandigheden van het geval altijd het uitgangspunt. Gezien de complexiteit van de beoordeling adviseren wij om btw op deelnemingskosten nooit zonder meer in aftrek te brengen, maar hierover altijd eerst contact op te nemen met onze btw-adviseurs. Zij kunnen u helpen en beoordelen of de btw op deelnemingskosten in het specifieke geval al dan niet aftrekbaar is.

 

Let ook op aftrek van deelnemingskosten in de vennootschapsbelasting

Ook in de vennootschapsbelasting is het in beginsel niet mogelijk om aankoop- of verkoopkosten van een deelneming in aftrek te brengen. Hier speelt met name de vraag, wanneer sprake is van dergelijke kosten. Over deze vraag loopt momenteel een procedure bij de Hoge Raad. Laat u – naast de btw – dus ook goed informeren over de (on)mogelijkheden in de vennootschapsbelasting voor aankoop- en verkoopkosten van een deelneming.