Aftrek aan- en verkoopkosten deelneming in de vennootschapsbelasting

Aftrek aan- en verkoopkosten deelneming in de vennootschapsbelasting

9 januari 2019

De kosten in verband met de aan- of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, op basis van de deelnemingsvrijstelling. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over welke kosten nu kwalificeren als aan- of verkoopkosten deelneming. De Hoge Raad heeft in het arrest van 8 december 2018 hierover meer duidelijkheid gegeven.

Oorzakelijk verband

Volgens de Hoge Raad kwalificeren kosten als aan- of verkoopkosten deelneming, indien deze worden opgeroepen door de aan- of verkoop van die deelneming, in die zin dat de kosten zonder die aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt. Er moet dus een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen de gemaakte kosten en de aan- of verkoop van de deelneming. Uitsluitend kosten die verband houden met de daadwerkelijke aan- of verkoop van een specifieke deelneming worden geraakt door het aftrekverbod. Het oorzakelijke verband kan dus slechts bestaan als die aankoop of die verkoop doorgang vindt.

 

Geen doorgang verkoop

Voorstelbaar is dat de verkoop van een deelneming aan een beoogde koper afketst, maar dat die deelneming in een volgende fase aan een andere partij wordt vervreemd. In een dergelijk geval moet volgens de Hoge Raad worden beoordeeld in hoeverre de verkoopkosten die zijn gemaakt in die eerste fase ook zouden zijn gemaakt indien die fase niet had plaatsgevonden. Slechts in zoverre zijn die kosten niet aftrekbaar.

 

Kosten activeren

De kosten die zien op een voorgenomen aan- of verkoop van een deelneming moeten op de fiscale balans worden geactiveerd totdat vaststaat of de aan- of verkoop inderdaad doorgang vindt. Op dat moment dient deze actiefpost te worden afgeboekt en moet worden bepaald in hoeverre het bedrag van die afboeking (niet) aftrekbaar is.

 

Belang voor de praktijk

Met deze uitspraak lijkt de mogelijkheid om aan- en verkoopkostendeelneming af te trekken in de vennootschapsbelasting aanzienlijk te zijn beperkt door de Hoge Raad. Daarnaast is de aftrek van btw op deelnemingskosten ook slechts onder voorwaarden aftrekbaar.

 

Bent u bezig met de aan- of verkoop van een deelneming? Houd dan rekening met de aftrekbeperking op deelnemingskosten in de vennootschapsbelasting en omzetbelastingen laat u adviseren door een adviseur van Joanknecht.