(Bij)betalen voor een internetvergoeding en de werkkostenregeling

(Bij)betalen voor een internetvergoeding en de werkkostenregeling

5 mei 2021

Eerder schreven wij al over de werkkostenregeling en wat het laatste nieuws is met betrekking tot deze regeling in combinatie met thuiswerken. In 2021 is internet in huis niet meer weg te denken. Films worden gestreamd. De krant wordt online gelezen. Er wordt gevideobeld met vrienden, online onderwijs gevolgd door de kinderen en nog steeds thuisgewerkt.

Een werkgever kan ervoor kiezen om de werknemer een vergoeding te geven voor het internet thuis. In de praktijk kon discussie ontstaan met de inspecteur over de zakelijkheid van deze vergoeding en of er al dan niet door de werkgever kosten werden doorberekend aan de werknemer. Oftewel, discussie over de voorwaarden om de vergoeding belastingvrij te kunnen verstrekken aan de werknemers. Deze discussies zijn echter verleden tijd.

 

Noodzakelijkheidscriterium

Een werkgever mag gereedschappen, computers en andere mobiele communicatiemiddelen belastingvrij aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen indien de middelen voor de werknemer noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren.

 

Kosten doorberekenen aan de werknemer

Indien door de werkgever kosten worden doorberekend aan de werknemer voor de vergoede, verstrekte of ter beschikking gestelde zaak, was dat voor de Belastingdienst een teken dat de vergoeding niet noodzakelijk is voor de werknemer om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

Over de definitie van ‘kosten doorberekenen’ kan een discussie ontstaan met de belastinginspecteur. Eerder is al opheldering gegeven met betrekking tot bijbetaling door de werknemer voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. In het geval dat de werknemer bijbetaalt voor bijvoorbeeld een duurder model, wordt deze bijbetaling niet gezien als het doorberekenen van kosten aan een werknemer. De werkgever kan gebruikmaken van de gerichte vrijstelling, ook als er door de werknemer wordt bijbetaald.

 

De Belastingdienst heeft nu ook specifiek duidelijkheid gegeven over  het vergoeden van slechts een deel van de internetkosten van de werknemer. Het vergoeden van een deel van de kosten kon door de inspecteur worden gezien als doorberekening van kosten aan de werknemer. Hierdoor was de Belastingdienst van mening dat de vergoeding niet onbelast kon plaatsvinden. De Belastingdienst heeft nu bekendgemaakt dat als de werkgever slechts een deel van het internetabonnement van de werkgever vergoedt, dit ook onbelast kan worden uitbetaald en de werknemer dus een deel zelf betaalt.

 

Een voorbeeld

We lichten dit verder toe met een voorbeeld: een werknemer maakt thuis gebruik van een 3-in-1 abonnement voor internet, televisie en telefoon. De werkgever acht het internet thuis noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden en geeft de werknemer een vergoeding ter hoogte van de helft van het internetdeel. De werknemer betaalt het deel voor televisie en telefoon nog steeds zelf en betaalt ook zelf de helft van het internetdeel. De Belastingdienst heeft nu bekendgemaakt dat een dergelijke gedeeltelijke vergoeding voor de internetkosten thuis niet langer een discussiepunt is en wordt gezien als onbelaste vergoeding, mits internet thuis noodzakelijk is voor het goed uitoefenen van de werkzaamheden.

 

Meer informatie

Voor vragen over de werkkostenregeling, (on)belaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers en het noodzakelijkheidscriterium kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.