Wijziging btw-regels e-commerce per 1 juli 2021

Wijziging btw-regels e-commerce per 1 juli 2021

3 juni 2021

Per 1 juli 2021 wijzigen de btw-regels voor e-commerceverkopen binnen de EU op een aantal belangrijke punten. De nieuwe regels hebben gevolgen voor de verkoop van goederen en diensten aan particulieren (of daarmee gelijkgestelden) in andere EU-lidstaten. De belangrijkste wijzigingen zien op:

  • Afstandsverkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten
  • Diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten
  • Vrijstelling bij invoer van goederen
  • Verkopen via platforms

De nieuwe btw e-commerceregels zijn omvangrijk en complex. Handelt u grensoverschrijdend binnen de EU? Dan adviseren wij u om de gevolgen van de nieuwe btw-regels voor uw onderneming tijdig in kaart brengen. Zo kunt u de wijzigingen vóór 1 juli 2021 inregelen in uw systemen.

 

Regeling afstandsverkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten

Met ingang van 1 juli 2021 wijzigt de btw-regeling voor de verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten . De huidige – per EU-lidstaat vastgestelde – drempelbedragen worden afgeschaft. Dit houdt in dat in principe al bij de eerste verkoop aan een particulier of niet btw-plichtige onderneming (hierna samen aangeduid als ‘particulieren’) in een andere EU-lidstaat btw verschuldigd is in de betreffende EU-lidstaat. Een uitzondering hierop betreft de vereenvoudiging voor kleine ondernemers, die hierna zal worden toegelicht.

 

Ook de wijze waarop btw-aangifte moet worden  gedaan, wordt vereenvoudigd. Het is mogelijk om – in plaats van btw-registratie in verschillende EU-lidstaten – per 1 juli te kiezen voor één btw-aangifte in de EU-lidstaat van vestiging. In deze zogeheten‘One Stop Shop-aangifte’ wordt de buitenlandse btw van één of meer EU-lidstaten aangegeven en betaald. In deze OSS-aangifte kan geen btw in aftrek worden gebracht.

 

Vereenvoudiging kleine ondernemers

 

Op deze regel geldt een uitzondering voor kleine ondernemers. De regeling afstandsverkopen is bij deze kleine ondernemer niet van toepassing, als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 

  1. De ondernemer is slechts in één EU-lidstaat gevestigd
  2. De ondernemer heeft – in het lopende en het voorgaande kalenderjaar – niet meer dan € 10.000 aan grensoverschrijdende omzet gerealiseerd, bestaande uit afstandsverkopen en digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) verricht aan particulieren.

 

 

 

De kleine ondernemer die aan de voorwaarden voldoet, kan er ook voor kiezen om de regeling afstandsverkopen wel toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn wanneer in het EU-land van de afnemer een gunstiger btw-tarief geldt.

 

Inrichting software en prijsstelling

U bent bij online verkopen wettelijk verplicht de verkoopprijs inclusief btw op uw website te zetten. Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende btw-tarieven bij afstandsverkopen. Het is dus raadzaam dat u nu al nagaat of u in uw facturatie- en boekhoudsoftware het land van bestemming met bijbehorende btw-percentages kan selecteren. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de opties in het verkoopprijsbeleid. U kunt nagaan bij uw softwareleverancier of er flexibele verkoopprijzen per land in uw webshop mogelijk zijn. Door bijvoorbeeld klanten vooraf te laten aangeven in welk land zij wonen.

 

Diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten

Met ingang van 1 juli 2021 kan de One Stop Shop-aangifte worden gebruikt voor het afdragen van btw over alle grensoverschrijdende diensten aan particulieren, waarbij de btw verschuldigd is in de EU-lidstaat waarin de particulier woont.

 

Met ingang van 1 juli 2021 wordt deze regeling uitgebreid, en kan de nieuwe ‘One Stop Shop-aangifte’ worden gebruikt voor alle grensoverschrijdende diensten aan particulieren in de EU, waarbij de btw verschuldigd is in de plaats waar de afnemer is gevestigd.

 

Vrijstelling bij invoer van goederen

De huidige btw-vrijstelling voor het invoeren van goederen van buiten de EU met een waarde van niet meer dan € 22 komt  per 1 juli 2021 te vervallen.

 

In plaats daarvan kan met ingang van 1 juli 2021 gebruik gemaakt worden van een vereenvoudiging: de zogeheten invoerregeling. Deze regeling kan worden toegepast bij de invoer van goederen (niet zijnde accijnsgoederen) met een intrinsieke waarde tot en met € 150. In feite is de invoer van deze goederen vrijgesteld van btw. De daaropvolgende levering aan een particulier is belast met de btw uit de EU-lidstaat waar deze particulier is gevestigd.  Deze btw kan weer via de One Stop Shop-aangifte worden afgedragen.

 

Verkopen via platforms

De nieuwe e-commerceregels hebben ook gevolgen voor online platforms en voor ondernemers die goederen verhandelen via zo’n platform. Per 1 juli 2021 wordt namelijk de zogeheten ‘platformfictie’ ingevoerd.

 

Op basis van de fictie wordt de ondernemer die handelt via het platform geacht de goederen te hebben geleverd aan het platform, in plaats van aan de consument. Het platform wordt vervolgens geacht de goederen te leveren aan de consument. Is deze fictie van toepassing, dan is het platform verantwoordelijk voor de afdracht van btw over de levering aan de consument. Deze fictie is onder omstandigheden van toepassing als een platform de verkoop tussen een leverancier en een consument faciliteert, en aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

 

One Stop Shop-aangifte

Wilt u gebruik maken van de One Stop Shop-aangifte, dan is registratie bij de Belastingdienst vereist. Registreren kan vanaf 1 april 2021. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de registratie voor Nederlandse ondernemers zal plaatsvinden via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Om in te loggen op dit portaal, is eHerkenning vereist. Heeft u nog geen toegang tot dit portaal en wilt u gebruik maken van de One Stop Shop-aangifte, dan is het van belang om alvast eHerkenning aan te vragen.

 

Vragen over btw-regels e-commerce?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met een van de btw-adviseurs of met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht.