Aansprakelijk voor de hypotheekschuld van je ex-partner

Aansprakelijk voor de hypotheekschuld van je ex-partner

5 mei 2021

Een koopwoning is vaak een van de belangrijkste bezittingen die bij een echtscheiding verdeeld moet worden. Hierbij spelen verschillende juridische, fiscale en financiële aspecten een rol. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de gezamenlijke hypotheekschuld. Dit voorkomt latere aansprakelijkheid met betrekking tot de hypotheekschuld voor de partner die de woning verlaat.

Echtscheiding en de echtelijke woning

In veel gevallen maakt een woning onderdeel uit van de huwelijksgemeenschap. In het geval van een echtscheiding dient deze woning, inclusief een eventuele overwaarde of restschuld, verdeeld te worden. Hiertoe zijn verschillende varianten denkbaar: de echtelijke woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de echtelijke woning over of de echtelijke woning wordt door beide partners aangehouden terwijl slechts een partner er blijft wonen. Bij alle varianten spelen verschillende juridische, fiscale en financiële aandachtspunten waarmee rekening dient te worden gehouden.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheekschuld

Een belangrijk aandachtspunt bij de verdeling van de echtelijke woning is de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de hypotheekschuld. Indien de hypotheekschuld gezamenlijk is aangegaan, zijn de partners ten opzichte van de geldverstrekker beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de hypotheekschuld. Dit betekent dat je allebei verantwoordelijk bent voor de schuld en de daarbij behorende maandlasten. In de situatie dat een van beide partners na de echtscheiding in de echtelijke woning blijft wonen, is het van belang dat de hypotheeklening op naam wordt gezet van degene die in de woning blijft wonen. De partner die de woning verlaat, is dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Gebeurt dit niet, dan kan de geldverstrekker alsnog bij de vertrokken partner aankloppen als de andere partner bijvoorbeeld de maandlasten niet voldoet, ook al heeft de vertrokken partner de woning verlaten. Voor het aanpassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid is wel medewerking van de ex-partner en geldverstrekker vereist.

 

Medewerking ex-partner

Dat medewerking van de ex-partner is vereist, blijkt maar weer uit een recente uitspraak van de Geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid. De commissie heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij een ex-partner geen medewerking verleende aan het verzoek tot het ontslaan van de andere partner van de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypotheekschuld. De procedure had betrekking op een vrouw die gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening had afgesloten bij een bank. Door het gezamenlijk afsluiten van de lening, waren beide partners hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de gehele hypotheekschuld. Bij de beëindiging van het huwelijk door echtscheiding, heeft de vrouw de bank verzocht om haar niet meer hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de hypotheekschuld op de echtelijke woning. De bank heeft dit verzoek echter geweigerd, omdat haar ex-partner hiertoe geen medewerking verleende.

 

De Geschillencommissie oordeelde dat de bank het verzoek van de vrouw terecht heeft geweigerd, omdat de bank zekerheid nodig heeft dat de andere persoon (de ex-partner) daadwerkelijk de lasten van de gehele hypothecaire geldlening kan dragen. Werkt de ex-partner hier niet aan mee, dan hoeft de bank de vrouw niet te ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. In dat geval blijft de vrouw dus hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld van haar ex-partner.

 

Tot slot

Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de hypotheekschuld van de woning zijn er talloze onaangename verrassingen ten tijde van een echtscheiding die voorkomen kunnen worden.

 

Wilt u meer weten over de financiële en fiscale kwesties die rondom een echtscheiding kunnen spelen? Wij zijn u graag van dienst, waarbij wij ook nauw samenwerken met advocaten uit de regio. Neem gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.