Actualiteiten loonbelastingmaatregelen in verband met de coronacrisis

Actualiteiten loonbelastingmaatregelen in verband met de coronacrisis

3 juni 2021

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. De overheid heeft sinds het begin van de crisis op het gebied van loonheffingen een aantal regelingen en versoepelingen goedgekeurd om bedrijven door de crisis te helpen. Met het einde van de crisis in zicht zijn een aantal maatregelen, die per 1 juli 2021 zouden aflopen, verlengd tot 1 oktober 2021. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u onder elkaar gezet.

Aangifte inkomstenbelasting voor grensarbeiders

Het werkpatroon van menig grensarbeider is in 2020 sterk beïnvloed door coronamaatregelen, zoals gesloten grenzen en het verzoek van de overheid om thuis te werken. De grensarbeiders kunnen nu kiezen welke dagenbreuk zij willen toepassen in de IB-aangifte 2020 en IB-aangifte 2021. Dit op basis van de bilaterale afspraken tussen zowel Nederland en Duitsland als Nederland en België over 2020 en 2021. Grensarbeiders kunnen een van de volgende reis- en werkpatronen verwerken in hun aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021:

 

  • Het reis- en werkpatroon op basis van de feitelijke werkdagen in de betreffende landen; of
  • het reis- en werkpatroon op basis van de hypothetische situatie dat het reis-/werkpatroon gelijk is aan het reis-/werkpatroon 2019.

De keuze is echter slechts goedgekeurd voor een deel van het jaar. In de aangiften inkomstenbelasting 2020 en 2021 zal een splitsing aangebracht worden. In 2020 geldt de goedkeuring voor de periode medio maart tot en met december 2020.  In 2021 voor de periode van januari tot oktober 2021. Voor de periode januari 2020 tot en met medio maart 2020 en de periode  oktober 2021 tot en met december 2021 wordt het inkomen belast op basis van feitelijke werkdagen in de betreffende landen.

 

Vaste reiskostenvergoeding

Onder voorwaarden kunt u een vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer aan uw werknemers toekennen. Een van de voorwaarden is dat de kostenvergoeding is gebaseerd op een onderzoek naar de reiskosten van uw werknemers. Het thuiswerken heeft wellicht invloed op het reispatroon van uw werknemers. Het Ministerie van Financiën heeft echter goedgekeurd dat ook tijdens de eerste negen maanden van 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet hoeft te worden aangepast aan het gewijzigde reispatroon, mits de vaste reiskostenvergoeding al was toegekend voor 13 maart 2020. Eerder was dit slechts goedgekeurd voor de eerste zes maanden van 2021 dus tot 1 juli 2021.

 

Uitstel administratieve verplichtingen

Indien niet voldaan kan worden aan de administratieve verplichtingen voor de loonheffingen, denk hierbij aan het identificeren van uw nieuwe werknemers, worden daar tot 1 oktober 2021 geen consequenties aan verbonden. De administratieve verplichtingen moeten alsnog voldaan worden zodra het weer mogelijk is.

 

Arbovoorzieningen

Onder arbovoorzieningen vallen onder andere bureaustoelen, bureaus en bureaulampen. U mag deze zaken echter alleen gericht vrijgesteld vergoeden aan uw werknemers indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, kunt u deze zaken nog steeds belastingvrij vergoeden door de zaken aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel en ze onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De vrije ruimte is voor heel 2021 verruimd in het kader van de fiscale coronasteunmaatregelen en bedraagt 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere van de fiscale loonsom.

 

Vaste thuiswerkvergoeding

Door thuis te werken verbruiken uw werknemers meer koffie, thee, toiletpapier, stroom, water en elektriciteit thuis. U kunt uw werknemers in deze kosten tegenmoetkomen met een (vaste) thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoeding voor deze kosten is alleen onbelast als u deze ten laste brengt van de vrije ruimte.

 

Tijdelijke uitkering uit Duitsland

Werknemers die wonen in Nederland en werken in Duitsland en als gevolg van de coronacrisis van de Duitse overheid Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld of Arbeitslosengeld hebben ontvangen, hoeven onder voorwaarden geen Nederlandse belasting te betalen over deze uitkeringen. Voor een uitkering van € 15.000 of minder geldt de belastingvrijstelling echter enkel in de periode van 11 maart 2020 tot en met 30 september 2021.

 

Tijdelijke uitkering uit België

Werknemers die in Nederland wonen en uit België een tijdelijke werkeloosheidsuitkering met behoud van dienstbetrekking ontvangen als gevolg van de coronacrisis, betalen belasting over de uitkering in het land waar het salaris voor de coronacrisis ook belast was.

 

Meer informatie

Voor vragen over de aangiften inkomstenbelasting van grensarbeiders, de vaste reiskostenvergoeding, uitstel administratieve verplichtingen, arbovoorzieningen, vaste thuiswerkvergoedingen of tijdelijke uitkeringen uit Duitsland of België kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij helpen u graag.