Elektrische auto (van de zaak)

Elektrische auto (van de zaak)

8 juni 2021

Zowel werknemers als werkgevers kiezen steeds vaker voor een elektrische (lease) auto. Het is beter voor het milieu en scheelt in de bijtelling. De fiscale regels voor het rijden van een elektrische auto verschillen van de regels voor niet-elektrische auto’s. Wij hebben de belangrijkste punten onder elkaar gezet.

Bijtelling

Een werkgever die zijn werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, telt hiervoor een bedrag op bij het loon van de werknemer. Dit is de bijtelling. De bijtelling wordt bij het loon van de werknemer opgeteld, omdat de werknemer een voordeel geniet van de auto die eveneens privé gebruikt mag worden. Over het loon inclusief de bijtelling wordt de loonbelasting berekend die de werknemer moet betalen.

 

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s is lager dan voor auto’s die wel Co2 uitstoten.

 

Indien de werknemer de ter beschikking gestelde auto niet privé mag gebruiken of slechts voor minder dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt, is de bijtelling niet van toepassing indien de werknemer een sluitende rittenregistratie bijhoudt en een verklaring geen privégebruik bezit. Indien de rittenregistratie niet sluitend is of de werknemer geen verklaring heeft, moet bijtelling toegepast worden door de werkgever. De verklaring geen privégebruik dient de werknemer aan te vragen bij de Belastingdienst en dient de werkgever in de salarisadministratie te bewaren.

 

Laadpaal

Uw werknemer gaat een elektrische auto van de zaak rijden, maar heeft nog geen laadpaal bij zijn woning. De laadpaal wordt geacht onderdeel te zijn van het ter beschikking stellen van de elektrische auto. De kosten voor het plaatsen van de laadpaal zijn al verwerkt in de bijtelling waardoor het laten plaatsen van de laadpaal of het vergoeden van het plaatsen van de laadpaal onbelast is en niet wordt gezien als extra loon in natura.

 

Heeft uw werknemer zelf een elektrische auto gekocht die onder andere voor woon-werkverkeer wordt gebruikt? Dan gelden andere regels. De werkgever kan de werknemer een onbelaste kilometervergoeding geven van € 0,19 per kilometer. De kosten voor het plaatsen van de laadpaal worden geacht in de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 te zitten. Het is toegestaan om werknemers een hogere vergoeding te geven dan € 0,19 per kilometer. Het meerdere is dan ofwel belast loon ofwel moet u als werkgever aanwijzen als eindheffingsloon en komt ten laste van uw vrije ruimte. Overschrijding van de vrije ruimte leidt tot 80% eindheffing. Het is daarom van groot belang om het verbruik van de vrije ruimte goed te monitoren om eindheffing te voorkomen.

 

Kosten elektriciteit

Het thuis opladen van de auto kost elektriciteit. De werkgever kan de kosten voor het opladen van de ter beschikking gestelde auto vergoeden. Het verbruik kan worden bijgehouden met een meter en kan door de werkgever onbelast vergoed worden tegen het werkelijke tarief.

 

Werknemers die een zelf gekochte elektrische auto rijden en een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer ontvangen, hebben geen recht op een additionele vergoeding voor het verbruik bij opladen. De vergoeding voor de elektriciteit wordt geacht in de € 0,19 per kilometer te zijn opgenomen.

 

Meer informatie

Voor vragen over bijtelling van een elektrische auto van de zaak, het vergoeden van de kosten van een laadpaal of de verbruikte elektriciteit kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij helpen u graag!