Van der Heijden

Talent laten opbloeien bij Van der Heijden

Talent laten opbloeien bij Van der Heijden 

winter 2021/2022

Van der Heijden is al 129 jaar een familiebedrijf. Sinds de oprichting in 1892 is het bouw- en ontwikkelingsbedrijf in handen geweest van vier generaties. De broers Herbert en Arno van der Heijden hebben het stokje in 1995 overgenomen van hun vader en zijn broer. Arno: “We mochten pionieren. Dat ze ons zo konden loslaten, dat vonden we zo knap van mijn vader en zijn broer. Misschien hebben we het dus toen al van hen geleerd.” Want loslaten, dat kunnen ze. Sinds het begin van dit jaar is Van der Heijden een volledig zelfsturende organisatie. 

Arno: “Tot en met 2006 groeiden de bomen tot in de hemel. Ik deed de commercie en ontwikkeling en Herbert was verantwoordelijk voor de realisatie. We hadden een organisatie met autoritair leiderschap; zowel het succes als het falen van het bedrijf lag vrijwel volledig aan ons.” Herbert: “In 2007 kwamen we in zwaar weer terecht, de continuïteit van het bedrijf kwam in het gedrang. Toen wisten we: dit moet anders. In een training Inspirerend leiderschap kwamen we tot de eerste ideeën. Zet de juiste mensen op sleutelposities, geef iedereen in het bedrijf zijn eigen verantwoordelijkheid en behoud zelf de helikopterview.”

 

“Ik heb er zo lang van gedroomd, het kunnen loslaten. Nu het zover is, mag ik als coach andere bedrijven begeleiden in dit proces” ~Herbert

 

 

Pilotproject

In de jaren daarna had Van der Heijden de markt weer mee en was het bedrijf ook financieel weer gezond. Dat deed echter geen afbreuk aan de wens om een verandering in te zetten. In 2012 startte Herbert met een training Lean & Learn Management. Herbert: “Daar leerde ik over het optimaliseren van processen door mensen te motiveren om elke dag slimmer, sneller en beter te werken. Vanuit die training zijn we uiteindelijk in een pilotproject gestapt: via een masteropleiding in vier jaar naar een zelfsturende en zelflerende organisatie transformeren. Wij geloofden erin, ook al leek het een droomscenario. We zagen toekomst in het idee dat je de grote lijnen uitzet en je mensen zelf de weg ernaartoe laat bepalen. Om vanuit intrinsieke motivatie verandering in te zetten.”

 

Arno: “Herbert deed de opleiding samen met de huidige directeur van het bouwbedrijf en een van onze projectleiders. Het was in het begin nog best pittig. Zij kwamen bruisend van de ideeën terug van de opleidingsdagen. En voor een hiërarchisch ingerichte organisatie waren dat ideeën waar niet iedereen direct in meekon. Maar we wilden onze mensen ruimte en middelen geven om te groeien. Om een organisatie op te bouwen die gebaseerd is op de kracht van de groep. Juist zo stellen we de continuïteit van het bedrijf veilig.”

 

Stapsgewijs

De eerste stappen naar een zelfsturende organisatie werden gezet in de operatie. Herbert: “Van der Heijden is nu een jaar of vijf operationeel zelfsturend. Vanuit die basis hebben we onderzocht hoe we het in het hele bedrijf door konden voeren. In de afgelopen jaren hebben we stap voor stap directeuren aangesteld die de verantwoordelijkheid over commercie, financiën en bouwbedrijf op zich hebben genomen. Sinds 1 januari 2021 heeft onze driekoppige directie de leiding volledig van ons overgenomen.” Arno: “We mogen er best nog iets van vinden, maar zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Wij zijn coaches.”

 

“Als zelfsturend en zelflerend werken bij mensen past, kun je hiermee echt het beste in ze naar boven halen” ~Arno

 

Herbert: “We hebben een directie en dat is meteen de enige managementlaag. Een project heeft bijvoorbeeld wel een projectleider en een uitvoerder, maar zij zijn gelijk aan alle anderen in het team. Het gaat om werkverdeling, niet om hiërarchie.” Arno: “Nu is de hele organisatie zelfsturend. Dat betekent op elk niveau natuurlijk iets anders. Er zullen voor alle teams altijd kaders zijn; de globale richting is er. Invulling geven aan die richting en verbeteringen doorvoeren, dat is het zelfsturende en zelflerende deel.”

 

Florerend talent

Arno: “Natuurlijk zijn we nog steeds betrokken bij en verbonden met de organisatie. Maar nu vooral in een coachende rol. Sommige mensen in onze organisatie vragen om coaching en soms geven we proactief advies. Het belangrijkste is dat we herkennen, erkennen en accepteren dat mensen zijn zoals ze zijn. Dat we er zijn om elkaar te versterken. Alleen ga je sneller, samen bereik je meer.” Herbert: “We hebben mensen echt zien floreren in deze nieuwe structuur. Het talent dat er altijd al was, krijgt ruimte om op te bloeien. Teams ontdekken wat ze samen kunnen bereiken als iedereen uit mag blinken in wat hij of zij doet. En dat zien we ook terug in de kwaliteit en snelheid van het werk.” Arno: “We hebben geïnvesteerd in de menskant, de zachte kant van ondernemen.”

 

Zo zorgen we ervoor dat alles besproken kan worden. We zoeken verbinding, zodat alles dat dwars zou kunnen zitten uitgesproken mag worden. Ook als dat even zeer doet. Juist dan zet je samen enorme stappen. Je haalt het beste uit jezelf en uit je mensen door de kracht van het benoemen.”

 

Stefan Suy van Joanknecht

Klik met Joanknecht

De samenwerking tussen Van der Heijden en Joanknecht is relatief jong. Een jaar of drie geleden maakten Herbert en Arno kennis met Stefan Suy, partner-aandeelhouder en als directielid verantwoordelijk voor HR bij Joanknecht. De klik was er direct. Stefan: “We vonden elkaar in het lean-gedachtegoed. Wat Herbert en Arno hier bereikt hebben, is iets unieks. Het is ongelofelijk inspirerend. Bij Joanknecht is de transitie naar een zelfsturende organisatie in volle gang. Telkens als we erover praten, herkennen we de uitdagingen, valkuilen en hindernissen. Het proces naar zelfsturendheid is in de dienstverlening, zoals bij ons, niet anders dan in de bouw, zoals bij Herbert en Arno.”

 

“Want ook bij ons gaat het erom dat je de juiste mensen, op de juiste plek, de verantwoordelijkheid en zeggenschap geeft om hun vak uit te oefenen. Welk vak dat ook is. We willen goede mensen aan ons binden en ze faciliteren op weg naar de toekomst. Binnen kaders en met visie. Maar mensen die zich zélf aanmelden om een vraagstuk op te pakken, bereiken de mooiste resultaten.”

 

Werving

“Net als bij Van der Heijden zien we bij Joanknecht dat niet elke persoon zich prettig voelt in een zelfsturende organisatie. Sommige medewerkers voelen zich niet meer thuis in zo veel vrijheid. Dat is iets dat niet om een oordeel, maar om een oplossing vraagt. Ook als die oplossing buiten de eigen organisatie gevonden moet worden. Als het niet past, past het niet.”

 

“Wat Herbert en Arno hier bereikt hebben, is iets unieks. Het is ongelofelijk inspirerend” ~Stefan

 

“Bij de werving van nieuwe medewerkers is ook een uitdaging ontstaan. Als je mensen eenmaal aan tafel hebt, kun je het concept zelfsturing aardig uitleggen en ontdekken of er een match is. Maar om het vooraf goed uit te leggen, dat blijkt niet gemakkelijk te zijn. Daar zijn we vanuit beide organisaties zoekend in. En wat we leren, delen we met elkaar. Het is een mooie ontwikkeling om samen door te maken.”

 

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie winter 2021/2022, gedrukt in december 2021. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.