nieuwe groepsregeling

Update: voorlopig nog geen nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

Update: voorlopig nog geen nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

3 november 2022

nieuwe groepsregeling

De staatssecretaris heeft op 15 september 2020 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin op hoofdlijnen een voorstel (schets) voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting. In 2019 heeft hierover reeds een internetconsultatie plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor was de uitspraak van het Europese Hof van Justitie die de Wet spoedreparatie fiscale eenheid tot gevolg had. Gestreefd wordt naar een robuuste en toekomstbestendige fiscale regeling ter opvolging van het huidige fiscale eenheidsregime.

In een eerder nieuwsbericht hebben wij aandacht besteed aan de verschillende alternatieven die in de internetconsultatie van 2019 over de nieuwe fiscale groepsregeling zijn genoemd. Voor achtergrondinformatie hierover verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht.

 

Oplossingsrichtingen

In het consultatiedocument van 2019 zijn de volgende vier oplossingsrichtingen beschreven:

  1. Het continueren van het huidige fiscale eenheidsregime met bestaande spoedmaatregelen en indien nodig het uitbreiden van de reparatiemaatregelen.
  2. Het volledig afschaffen van de het fiscale eenheidsregime zonder dat hiervoor een nieuwe groepsregeling in de plaats komt.
  3. Het vervangen van het huidige fiscale eenheidsregime door een nieuwe regeling van verlies- of winstoverdracht.
  4. Het invoeren van een grensoverschrijdende groepsregeling met objectvrijstelling.

 

Uit de brief van de staatssecretaris volgt dat in totaal elf reacties zijn ontvangen op de internetconsultatie. De oplossingsrichtingen 1 en 3 hebben hierbij het meeste draagvlak gekregen.

 

Vervolgtraject

Op korte termijn zullen de Kamerbrief en het verdere vervolgtraject nader worden besproken in de Tweede Kamer. Daarnaast zal de komende periode worden gebruikt om met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en wetenschappers in discussie te treden over de verschillende oplossingsrichtingen voor een nieuwe groepsregeling.

 

De eventuele afschaffing van het huidige fiscale eenheidsregime en de inwerkingtreding van een nieuwe groepsregeling zullen echter nog enkele jaren op zich laten wachten. Een dergelijke wetswijziging is namelijk zeer omvangrijk en ingrijpend en gaat gepaard met een complex wetgevingstraject. Gelet op de huidige stand van zaken zal het ontwerp van een wetsvoorstel daarom aan een volgend kabinet worden overgelaten.

 

Update n.a.v. de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda en het Belastingplan 2023

Op 3 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst Van Rij de prioriteiten voor de uitvoering en het beleid van de fiscaliteit van het kabinet bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Door de ingrijpende en omvangrijke wetgevingsoperatie voor het invoeren van een nieuwe groepsregeling acht het kabinet het niet haalbaar om deze kabinetsperiode nog een nieuwe groepsregeling te introduceren. Het kabinet heeft andere prioriteiten die eerst aandacht moeten krijgen voordat een nieuwe groepsregeling voor de vennootschapsbelasting kan worden geïntroduceerd. Een samenloop van te veel trajecten zal ertoe leiden dat te veel druk wordt gelegd op de praktijk,  wetgevingscapaciteit en Belastingdienst.

 

Uit het Belastingplan 2023 volgt dat het kabinet de voorkeur geeft aan andere prioriteiten dan het introduceren van een nieuwe groepsregeling. In het Belastingplan 2023 zijn geen plannen voor een nieuwe groepsregeling opgenomen.

 

Contact

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.