joanknecht sluit convenant horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht: Joanknecht sluit convenant met Belastingdienst

Joanknecht sluit convenant horizontaal toezicht met Belastingdienst

24 oktober 2022

joanknecht sluit convenant horizontaal toezicht

Joanknecht heeft op 24 oktober 2022 een convenant horizontaal toezicht gesloten met de Belastingdienst na diverse waardevolle overleggen. De opzet van het doorontwikkelde horizontaal toezicht en de constructieve sfeer tijdens de overleggen met de Belastingdienst hebben daarbij in positieve zin de doorslag gegeven.

Waarom horizontaal toezicht?

We verwachten met het sluiten van het convenant de fiscale dienstverlening aan onze klanten verder te kunnen verbeteren, onder andere door de meer gestroomlijnde werkrelatie met de Belastingdienst. Joanknecht waarborgt een kwaliteitsstandaard waardoor de Belastingdienst aangiften en vraagstukken sneller kan afwikkelen. Dit uit zich voor onze klanten met name in de snellere afhandeling van ingediende aangiften en overige fiscale vraagstukken. Daarnaast kunnen vragenbrieven en boekenonderzoeken meestal worden voorkomen. Zo hebben onze klanten sneller duidelijkheid over hun fiscale positie.

 

“Bij horizontaal toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn, kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeteren. En voorkomen we onnodig dubbel werk”, aldus de Belastingdienst. Lees hier meer over horizontaal toezicht.

 

convenant horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht als service

Joanknecht kan met het gesloten convenant aan haar klanten horizontaal toezicht als aanvullende service aanbieden. Klanten bepalen zelf of zij kiezen voor horizontaal toezicht, in overleg met hun vaste fiscale adviseur bij Joanknecht. Bedrijven die kwalificeren als klein of middelgroot (conform BW2 Titel 9) komen in aanmerking voor horizontaal toezicht via het convenant van Joanknecht. Grote ondernemingen kunnen met de Belastingdienst een individueel convenant sluiten.

 

Vragen?

Heb je vragen over de situatie ten aanzien van jouw onderneming? Neem contact op met je vaste contactpersoon bij Joanknecht, ons belastingadviesteam of met Dennis Sevenhoven, belastingadviseur en partner, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9532.