Schenk- en erfbelasting

Schenk- en erfbelasting: alles wat u moet weten voor 2022

Schenk- en erfbelasting: alles wat u moet weten voor 2022

13 januari 2021

Schenk- en erfbelasting

Het begin van een nieuw jaar brengt nieuwe belastingschijven, tarieven, premies en vrijstellingen met zich mee. In dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting.

  1. Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting kalenderjaar 2022

Hieronder treft u een overzicht aan van de vrijstellingen en tarieven voor de schenk- en erfbelasting die met ingang van 1 januari 2022 geldend zijn. De tijdelijke verhogingen van de schenkingsvrijstellingen in het kalenderjaar 2021 zijn hiermee beëindigd.

 

Uit het onderstaande overzicht van de vrijstellingen blijkt dat ouders in 2022 aan hun kinderen een bedrag van € 5.677 onbelast kunnen schenken. Aan de zogenoemde ‘overige verkrijgers’, waaronder ook de kleinkinderen, mag € 2.274 per persoon belastingvrij worden geschonken. De vrijstelling voor kinderen geldt ook voor pleeg- en stiefkinderen.

 

Overzicht vrijstellingen schenkbelasting per 1 januari 2022

Schenking aan Vrijstelling
Kinderen € 5.677
Kinderen tussen de 18 tot 40 jaar:
–        eenmalig verhoogd algemeen € 27.231
–        eenmalig verhoogd voor de studie € 56.724
–        eenmalig verhoogd voor de eigen woning € 106.671
Overig (waaronder kleinkinderen) € 2.274
Overig (waaronder kleinkinderen) tussen de 18 tot 40 jaar:

Eenmalig verhoogd voor de eigen woning

 € 106.671
Overig € 2.274
Anbi’s en sbbi’s volledig vrijgesteld

 

 

Overzicht vrijstellingen erfbelasting per 1 januari 2022

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 680.645
Kinderen van de overledene € 21.559
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 64.666
Kleinkinderen  € 21.559
Ouders € 51.053
Overige verkrijgers € 2.274

 

 

Overzicht tarieven schenk- en erfbelasting per 1 januari 2022

Waarde schenking/waarde verkrijging erfbelasting Partner en kinderen Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige personen
€ 0 – € 130.425 10% 18%  30%
€ 130.425 en meer 20% 36%  40%

 

 

  1. Rente erfbelasting

In sommige gevallen brengt de Belastingdienst belastingrente in rekening. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de aanslag erfbelasting later dan acht maanden na het overlijden wordt opgelegd. De belastingrente bedraagt 4%.

 

Bij een overlijden komt veel op de nabestaanden af. Joanknecht helpt u graag bij de afwikkeling van de nalatenschap. Neem gerust vrijblijvend contact op, zodat we samen met u kunnen kijken naar een passende aanpak.

 

  1. Afronding evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

In het eerste kwartaal van 2022 staat de afronding van de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op de agenda van de Tweede Kamer. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst aangekondigd. De huidige vormgeving van de BOR staat al enige tijd ter discussie. Onder meer in het Bouwstenenrapport, door de commissie Ter Haar gepubliceerd in mei 2020, wordt gepleit voor een versobering van de regeling.

 

Het begin van het nieuwe jaar is wellicht het juiste moment om na te denken over de toekomst van uw onderneming. Vanzelfsprekend staan wij voor u klaar om met u mee te denken over de mogelijkheden omtrent een overdracht naar de volgende generatie. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen naar aanleiding van de evaluatie van de BOR.

 

  1. Periodieke verrekening

In de huwelijkse voorwaarden of uw samenlevingsovereenkomst kan een periodiek verrekenbeding zijn opgenomen. Bij een dergelijk verrekenbeding dient kort gezegd het overgespaarde inkomen periodiek tussen partners te worden verrekend. Meestal is afgesproken om dit jaarlijks te doen. Wanneer partners een verrekenbeding niet uitvoeren, kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag aan wie het opgebouwde vermogen toebehoort. Dit kan in geval van een beëindiging van het huwelijk of samenleving verregaande financiële gevolgen hebben. Het belang van het daadwerkelijk en correct uitvoeren van een verrekenbeding is dan ook groot.

 

Indien uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract een periodiek verrekenbeding bevatten, is het raadzaam om een start te maken met het verzamelen van de benodigde gegevens over het afgelopen jaar (2021). Hierbij valt onder meer te denken aan jaaropgaven van uw werkgever(s), banken en verzekeraars, maar ook uw bankafschriften. Wij helpen u vervolgens graag bij het opstellen van uw periodieke verrekening.

 

Contact

Heeft u vragen over de gevolgen van het verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract? Onze estate plannerGavin Vree, staat voor u klaar per e-mail gvree@joanknecht.nl of telefoon op +31 (0)40 240 9440.