Schaal op tijd op voor de postcoronakansen

Schaal op tijd op voor de postcoronakansen

22 april 2021

De crisis is nog niet voorbij. Toch hebben sommige organisaties nu al ‘last’ van het aankomend economisch herstel. Denk aan vroegcyclische bedrijven in bijvoorbeeld de elektronica- of auto-industrie. In die sectoren lopen bedrijven nu al vast in hun voorbereiding op een aantrekkende vraag. Kortom: schaal op tijd op voor de postcoronakansen!

Kostenreductie om te overleven

Aan het begin van de crisis reduceerden veel bedrijven hun kosten. Dat was te verwachten. Er werd vooral gesneden in materiaal- en personeelskosten, onder goedkeurend oog van aandeelhouders en banken. Zonder hen blijft de onderneming immers niet overeind in zware tijden. Datzelfde geldt voor de crediteuren; om te kunnen blijven leveren en voorfinancieren, moeten ze vertrouwen hebben in de crisisplannen en het perspectief van de onderneming.

 

Van crisisplan naar herstelplan

Tijdens de crisis was – en is nog steeds – overleven het eerste doel. Toch moet de aandacht nu verschuiven naar de periode daarna. Zodra de steunmaatregelen wegvallen, is nieuwe financiering nodig. Bij een crisisplan hoort daarom ook een herstelplan. Trekt de economie aan, dan gelden plotseling andere regels. In plaats van bezuinigen, moet u investeren in werknemers, werkvoorraden en marketing. Daarvoor is nieuw werkkapitaal nodig. En dat vraagt om een goede planning. Hoe langer de doorlooptijd voor het leveren van producten of diensten, hoe eerder investeringen en financiering noodzakelijk zijn. Zorg er dus voor dat het herstelplan er op tijd ligt.

 

Afstemming met banken en leveranciers

Doorstarten vraagt om extra financiering. Maar de cijfers van het afgelopen jaar en de precoronamarktomstandigheden zijn niet maatgevend. Hopelijk zijn de contacten met cruciale toeleveranciers en financiers op peil gebleven want zij zijn onmisbaar voor een goed herstelplan. Betrek ze! Financiers kunnen aangeven welke extra informatie ze nodig hebben. Of hoever ze willen gaan. Toeleveranciers zullen u wijzen op te verwachten knelpunten in planning of toelevering. Maak daarom van uw leveranciers uw businesspartners in plaats van een kostenpost.

 

Laat geen postcoronakansen liggen

Wat het afknijpen van toeleveranciers betekent, ervaren autoproducenten momenteel. Zij zijn in hun techniek sterk afhankelijk van microchips. Maar aan het begin van de crisis annuleerden zij ineens alle orders. Gevolg: nu de economie aantrekt, staan ze achteraan in de rij bij de chipproducenten. Het bewijst het belang van een goed herstelplan. En vergeet vooral ook niet de communicatie met de Belastingdienst, banken en toeleveranciers aan te halen. Zo voorkomt u dat u slachtoffer wordt van een schaarste die u zelf creëerde. En zo mist u grote postcoronakansen.

 

 

Deze blog is geschreven door