Prinsjesdag: maatregelen internationaal

Prinsjesdag: maatregelen internationaal

22 september 2021

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor u samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen internationaal voor u onder elkaar. Onder de Prinsjesdag maatregelen internationaal vallen o.a. verrekenvolgorde bij CFC-maatregel en de belastingplichtmaatregel ATAD2.

Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel

Als gevolg van de implementatie van de eerste Europese richtlijn anti-belastingontwijking (ATAD1) heeft Nederland per 1 januari 2021 een aanvullende Controlled Foreign Companies (CFC)-maatregel ingevoerd, die gericht is op het verschuiven van winsten naar buitenlandse laag belaste gecontroleerde lichamen of vaste inrichtingen. Belastingplichtigen kunnen proberen om winsten te verschuiven door mobiele activa te verplaatsen naar een in een laag belastende staat gevestigd gecontroleerd lichaam, of naar een in een laag belastende staat gelegen vaste inrichting zodat de met die activa samenhangende winst daar neerslaat. De aanvullende CFC-maatregel richt zich hiertegen.

 

Bij toepassing van de aanvullende CFC-maatregel in de vennootschapsbelasting kan de buitenlandse winstbelasting onder voorwaarden worden verrekend. Deze verrekening is gemaximeerd op de in Nederland in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. De wet schrijft op dit moment niet voor in welke volgorde verrekening moet plaatsvinden. Voorgesteld wordt om per 1 januari 2022 een verplichte volgorde van verrekening op te nemen.

 

Belastingplichtmaatregel ATAD2

Per 1 januari 2020 zijn in de vennootschapsbelasting de hybride mismatch maatregelen die volgden uit de tweede Europese richtlijn anti-belastingontwijking (ATAD2) in werking getreden. Deze maatregelen bestrijden belastingontwijking waarbij gebruik wordt gemaakt van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels (hybride mismatches) van zowel de lidstaten van de Europese Unie onderling als Europese lidstaten en derde landen.

 

De per 1 januari 2020 geldende maatregelen bestrijden hybride mismatches door de gevolgen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsel te neutraliseren.

 

In het wetsvoorstel Wet implementatie belastingmaatregel uit de tweede EU-richtlijn anti-belastingontwijking, is een maatregel opgenomen die per 1 januari 2022 de oorzaak van een hybride mismatch aanpakt. Dit betreft de zogenoemde belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen. Deze maatregel zorgt ervoor dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd.

 

Daarnaast worden flankerende maatregelen voorgesteld om de belastingplichtmaatregel nader in te regelen in de systematiek van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. Hierbij komen de bepalingen ten aanzien van de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen uit de Wet implementatie tweede Europese richtlijn anti-belastingontwijking te vervallen. Tevens worden enkele aanpassingen voorgesteld van de belastingplichtmaatregel.

 

Belastingplan 2022

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2022 die op Prinsjesdag 2021 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.