Maak optimaal gebruik van het lage Vpb-tarief!

Maak optimaal gebruik van het lage Vpb-tarief!

11 maart 2020

De afgelopen jaren is het lage tarief in de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) verder verlaagd. Zo bedraagt het Vpb-tarief in 2020 16,5% over de eerste € 200.000. Over de winst daarboven is het tarief hetzelfde gebleven op 25%. Hoe maakt u optimaal gebruik van het lage Vpb-tarief?

Het verschil tussen beide Vpb-tarieven is opgelopen tot maar liefst 8,5% in 2020. Voor vennootschappen is het interessant om te beoordelen of van dit tariefopstapje optimaal gebruik wordt gemaakt. Zo kan het aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid te verbreken.

 

Fiscale eenheid: voor- en nadeel

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk op verzoek een moedermaatschappij en een of meer dochtermaatschappijen aan te merken als fiscale eenheid voor de Vpb. Een voordeel hiervan is dat de winsten en verliezen van de verschillende vennootschappen binnen die fiscale eenheid onderling verrekend kunnen worden. Een nadeel van de fiscale eenheid is dat slechts één keer gebruik kan worden gemaakt van het lage Vpb-tarief, ook wel tariefopstapje genoemd. In 2020 kan het tariefopstapje per vennootschap een maximaal belastingvoordeel van € 17.000 (8,5% x € 200.000) opleveren.

 

Gevolgen verbreken fiscale eenheid

Afhankelijk van de weging van de verschillende voor- en nadelen van een fiscale eenheid kan het voordelig zijn af te zien van een fiscale eenheid dan wel deze te verbreken. Het verbreken van de fiscale eenheid moet op verzoek plaatsvinden en is mogelijk gedurende het boekjaar (geen terugwerkende kracht). Let op: het verbreken van de fiscale eenheid kan ongewenste gevolgen met zich meebrengen. Zo kan een beëindiging leiden tot een belaste herwaardering wanneer zich eerder besmette transacties hebben voorgedaan. Of een fictieve desinvesteringsbijtelling tot gevolg hebben, wanneer u in de vijf voorafgaande kalenderjaren gebruik heeft gemaakt van de investeringsaftrek.

 

Benutten van het tariefopstapje

Door gebruik te maken van het tariefopstapje per vennootschap kan een maximaal belastingvoordeel van € 17.000 worden behaald. Om dit te realiseren moet iedere vennootschap binnen de fiscale eenheid zelfstandig een winst behalen van (minimaal) € 20.000.

 

Winst genereren bij de holdingmaatschappij

Binnen een fiscale eenheid is vaak sprake van een holding en een of meer werkmaatschappijen. In de praktijk blijkt dat de holding soms geen tot weinig winst genereert. Het tariefopstapje kan dan bij de holding niet optimaal worden benut. Dit probleem kan worden opgelost door winst te creëren bij de holding. Hieronder volgen een aantal manieren waarop dit kan geschieden (let op: onderlinge transacties dienen uiteraard zakelijk te zijn):

 

  • De holding kan een pand verhuren aan de werkmaatschappij.
  • De holding kan bedrijfsmiddelen aan de werkmaatschappij ter beschikking stellen via operationele lease.
  • Er kan een managementfee worden overeengekomen tussen de holding en de werkmaatschappij.
  • De fiscale eenheid kan halverwege het boekjaar worden verbroken.

 

Fiscale eenheid verbreken halverwege het boekjaar

Het laatste voorbeeld vraagt om een korte toelichting. Stel een fiscale eenheid bestaat uit een holding en een werkmaatschappij. Voor 2020 wordt een fiscale winst van € 600.000 verwacht die verspreid over het boekjaar wordt behaald. Deze winst is volledig toe te rekenen aan de werkmaatschappij. De te betalen Vpb bedraagt dan € 133.000 (16,5% x € 200.000 = € 33.000 + 25% x € 400.000 = € 100.000).

 

Stel dat de fiscale eenheid halverwege het boekjaar wordt verbroken. De fiscale eenheid maakt in de eerste helft van 2020 een winst van € 300.000. De werkmaatschappij zal in de tweede helft van 2020 ook een winst van € 300.000 genereren. De te betalen Vpb in deze situatie bedraagt dan

 

€ 116.000 (eerste helft: 16,5% x € 200.000 = € 33.000 + € 100.000 x 25% = € 25.000, tweede helft: + 16,5% x € 200.000 = € 33.000 + 25% x € 100.000 = € 25.000). De totale besparing in dit voorbeeld bedraagt € 17.000.

 

Let op: het verbreken van de fiscale eenheid kan ook ongewenste gevolgen met zich meebrengen, zoals hiervoor reeds beschreven.

 

Tot slot

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het optimaal benutten van het tariefopstapje, neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.