Hoe loods ik mijn bedrijf de crisis door?

Hoe loods ik mijn bedrijf de crisis door?

10 februari 2021

De economische situatie blijft verslechteren door de aanhoudende coronamaatregelen. De horeca is alweer maanden dicht. Evenementenbedrijven liggen nog steeds plat. Sportscholen zijn dicht, contactberoepen aan banden gelegd. En bij de niet-essentiële winkels is het kommer en kwel. Voor veel ondernemers rest de vraag: hoe loods ik mijn bedrijf de crisis door?

Coulant beleid door verwachte faillissementen

De overheid steunt met miljarden. Onder meer door subsidies als de NOW en de TVL. Maar ook door feitelijk leningen te verstrekken zoals uitstel van belastingbetaling en uitbreiding van de bancaire financiering met overheidsgarantie. Dit trekt veel in basis levensvatbare bedrijven door de crisis, maar ook veel minder gezonde bedrijven. Maar wat gebeurt er als de steunmaatregelen worden afgebouwd en de schulden moeten worden terugbetaald? Niet voor niets wordt de komende jaren een golf aan faillissementen voorspeld. Als u het mij vraagt? Ik vrees dat veel ondernemingen die het nu al moeilijk hebben straks écht in zwaar weer komen. En dat is niet alleen een onderbuikgevoel. Het klinkt ook door in geformuleerd beleid. De Belastingdienst kondigde bijvoorbeeld al het volgende beleid aan (zowel binnen een formeel WHOA-traject als in een informeel saneringstraject):

 

  • de Belastingdienst zal instemmen met een saneringsverzoek wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de terugbetalingsregeling van 36 maanden niet voldoende ruimte biedt;
  • ook bij twijfel zal de Belastingdienst goedkeuring verlenen;
  • de Belastingdienst zal daarbij vertrouwen op de positieve inschatting van de levensvatbaarheid van het bedrijf door deskundige derden, zoals banken en accountants.

 

 

Dat voorspelt dus een soepel en coulant beleid. En ook het kabinet beweegt die kant op. Met een gezamenlijke, tijdelijke versoepeling en uniformering van de saneringsvoorwaarden met andere belangrijke schuldeisers. Deze worden het tweede kwartaal 2021 verwacht. Daarnaast lijkt bij de terugbetaling van eventueel te veel ontvangen NOW-subsidie onder voorwaarden al een betalingsregeling mogelijk.

 

KvK Zwaar weer routewijzer

Het sombere toekomstbeeld blijkt ook uit het groeiend aantal tools voor de adviseur die bedrijven in zwaar weer begeleidt. Denk aan de WHOA en de TOA. En dan lanceerde de Kamer van Koophandel onlangs nog de “Zwaar weer routewijzer”. Dit geeft een onderneming inzicht in vier belangrijke aspecten van de onderneming.

 

  1. Hoe staat het ervoor op het gebied van de klanten?
  2. Is het businessmodel nog klaar voor de toekomst?
  3. Hoe sterk is de financiële positie?
  4. En hoe flexibel is de onderneming?

 

 

De aspecten kunnen een positieve of negatieve waardering krijgen. Deze leidt uiteindelijk tot twee adviesroutes. Bij nul tot twee positieve scores krijgt de ondernemer het advies te stoppen. En bij drie of vier positieve scores volgt het advies met hulp de crisis door te komen.

 

Drie basisregels bij economische tegenwind

Nu lijkt het mij wat kort door de bocht om via vier plussen en minnen te komen tot een adviesroute. Ik zou eerder een gedegen analyse overwegen. De vier genoemde ondernemingsaspecten zijn daarbij zeer zeker van belang. Maar ook de basisregels die gelden bij iedere economische tegenwind:

 

  • Cash is king. Mindere tijden vang je het eenvoudigst op met de beschikbare liquiditeit. Een sterke cashpositie opbouwen en behouden is daarom altijd prioriteit één. Wees kritisch op kosten, bezuinig voor het te laat is.
  • Een goede informatievoorziening en de blik op de toekomst. Laat je niet verrassen, weet wat er speelt en anticipeer daarop tijdig. Een deugdelijk gevoerde en actuele administratie is van groot belang. Blijf dus in control. Het gaat om het verkrijgen van inzicht. Maar let op: goed forecasten is belangrijker dan focus op een 100%-nauwkeurigheid van de historie.
  • Doe de goede dingen en excelleer daarin. Zorg voor een robuust bedrijfsmodel. Focus op marge en niet op meer omzet.

 

Zoals gezegd: de opgebouwde schulden moeten in de toekomst worden terugverdiend. Het liefst vanuit een toekomstbestendig verdienmodel. Besteed daarom juist nú aandacht aan de drie basisregels. De noodzakelijke ombouw van een onderneming is daarbij maatwerk. Volgens mij doen de twee adviesroutes vanuit de KvK Zwaar weer routewijzer geen recht aan de complexiteit daarvan. Mijn advies: neem contact op met onze recoveryadviseurs. Zij loodsen u door deze tijden.

 

 

Deze blog is geschreven door