De fiscale voordelen van schenken op papier: al eens over nagedacht?

De fiscale voordelen van schenken op papier: al eens over nagedacht?

5 juni 2019

Doet u graag een schenking maar bestaat uw vermogen voornamelijk uit vermogen dat ‘vastzit,’ zoals onroerende zaken? Of wilt u de mogelijkheid behouden zelf over uw vermogen te blijven beschikken? Dan is schenken op papier wellicht een goede optie voor u. De fiscale voordelen van schenken op papier zetten wij als Joanknecht voor u uiteen. Door nu te schenken kan later erfbelasting worden bespaard. 

Schenken op papier: wat houdt dat in?

Bij een schenking op papier, ook wel “schuldigerkenning uit vrijgevigheid” genoemd, schenkt u nu, maar is de schenking pas op een later moment opeisbaar door de ontvanger, ook wel begiftigde genoemd (bijvoorbeeld bij uw overlijden). Doordat de schenking pas later opeisbaar is, krijgt de begiftigde een vordering op u. Deze vordering heeft gevolgen voor het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting voor zowel u als de begiftigde. U mag de schenking als schuld in aanmerking nemen. De begiftigde dient de vordering als bezitting op te geven in box 3.

 

De fiscale voordelen

In voorkomende gevallen kan dit met de progressieve box 3-tarieven tot een jaarlijks fiscaal voordeel leiden in de inkomstenbelasting. Het kan namelijk zijn dat de schuld tegen een hoger box 3-tarief in aftrek wordt gebracht dan waartegen de vordering bij de verkrijgers wordt belast.

 

De schenking op papier wordt daarnaast bij uw overlijden niet tot uw nalatenschap gerekend, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo dient de schenking bij de notaris te worden vastgelegd en dient jaarlijks 6% rente over de schenking te worden betaald. Met betrekking tot het mogelijke belastingvoordeel geldt het volgende. Uw erfgenamen betalen over een verkrijging tot € 124.727 (2019) 10% erfbelasting. Daarboven betalen zij 20% erfbelasting, behoudens de vrijstelling van € 20.616 voor (klein)kinderen en € 2.173 voor overige verkrijgers. Voor de schenkbelasting gelden dezelfde tarieven. U heeft een belastingvoordeel door nu tegen een lager tarief te schenken dan het tarief waarbij het later bij uw overlijden belast is (10% ten opzichte van 20%). Daarnaast gaat de 6% rente die u jaarlijks betaalt vanuit uw vermogen naar het vermogen van de begiftigde zonder belastingheffing.

 

Aandacht voor rentebetalingen

Let echter op de regels rondom de rentebetalingen. Wanneer u de rente niet jaarlijks betaalt, valt de gehele schenking alsnog in uw nalatenschap. Dit gebeurt ook wanneer de begiftigde niet kan aantonen dat u de rente daadwerkelijk heeft betaald. Komt u er op een later moment achter dat niet jaarlijks minimaal 6% rente is betaald, dan is het alsnog mogelijk een inhaalbetaling te doen. Deze inhaalbetaling dient minimaal 180 dagen voor het overlijden van de schenker te hebben plaatsgevonden.

 

Schenkbelasting

De begiftigde is over de schenking schenkbelasting verschuldigd. Omdat de begiftigde op het moment van schenken nog geen geld daadwerkelijk ontvangt, kan dit bezwaarlijk zijn. Dit kunt u ondervangen door ‘vrij van recht’ te schenken. Dit wil zeggen dat u de schenkbelasting voor uw rekening neemt.

 

Contact

Bent u voornemens een schenking op papier te doen of bent u van plan op een andere manier aan vermogensplanning te doen? Neem dan gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.