Een wendbare organisatie is een toekomstbestendige organisatie

Een wendbare organisatie is een toekomstbestendige organisatie

19 mei 2022

Het lijkt erop dat we de coronacrisis achter ons hebben gelaten. De samenleving gaat weer open. Het leven lijkt weer ‘normaal’ te worden. En dat geldt hopelijk ook voor uw bedrijf; verder gaan waar u was gebleven. Of toch niet? Want als de crisis ons iets heeft geleerd dan is het wel dat alleen een wendbare organisatie toekomstbestendig kan zijn.

Top 4 managementprioriteiten

De coronacrisis maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk wendbaarheid is. In allerijl ontstonden nieuwe vormen van samenwerking. Het was een katalysator voor vele IT-initiatieven – hoe vaak vergaderde u via Teams of Zoom vóór de crisis? Bovenal maakt het duidelijk hoe belangrijk strategische en financiële wendbaarheid is voor bedrijven. Het Berenschot Strategie Trends-onderzoek van 2020 onderstreept dit. In de top 4 van managementprioriteiten vinden we digitalisering (39%) en het wendbaar maken van de organisatie (34%) op de eerste en tweede plek. Gevolgd door operational excellence (32%) en procesoptimalisatie (29%). Kortom, wendbaarheid is onderwerp van gesprek in de directiekamers. En dat zou het ook vandaag de dag moeten zijn.

 

Nog genoeg uitdagingen

De grote uitdaging is dus: hoe behoudt u een wendbare organisatie nu de crisis voorbij is? De urgentie lijkt immers ver weg. Maar is dat werkelijk zo? De naweeën van de coronacrisis dreunen nog door. Op ruim 2.000 kilometer afstand woedt een oorlog die ook ons op allerlei manieren raakt. Een nieuwe generatie is in opkomst, de Generatie Z of ‘de zoomers’. En het klimaat vraagt op alle mogelijke manieren om verandering. Kortom: de coronacrisis mag dan voorbij lijken, de maatschappelijke uitdagingen zijn er niet minder om. Meer dan genoeg redenen om uw organisatie in ieder geval wendbaar te maken en én te houden.

 

Niet alleen financiële doelen

Het is dus zaak snel te kunnen reageren op marktkansen en -bedreigingen. Dat legt ook extra druk op uw financeteam. Zij zullen verder moeten innoveren dan alleen statische begrotingscycli en de focus op gedetailleerde data en operationele plannen die een directe impact hebben op financiële prestaties. Wendbare organisaties stellen niet alleen financiële doelen. Ze monitoren voortdurend de prestaties en ontwikkelen processen om operationele assumpties up to date te houden. Een kenmerk van wendbaarheid is immers de kort-cyclische strategie. Traditionele organisaties werken met een strategisch plan met een horizon van drie tot vijf jaar. Voor hen is het een gigantische uitdaging om zich aan te passen aan de genoemde, snelle ontwikkelingen. De strategie ligt namelijk vast in plannen, programma’s en budgetten. Ga daar maar eens van afwijken…

 

Van strategie naar tactiek

Wendbare organisaties kijken heel anders naar strategie. Geen meerjarenplan, maar een missie en een visie die periodiek wordt geijkt en – wanneer nodig – wordt bijgesteld. Maar dat werkt alleen als iedereen in de organisatie op de hoogte is van die missie en visie. En als uw mensen ook echt kunnen bijdragen. Tegenwoordig vormen een flexibel businessmodel en de mogelijkheid om te experimenteren een onlosmakelijk onderdeel van de moderne organisatiestrategie. En in het verlengde daarvan, ook van de IT-strategie. Allemaal goed en aardig, zult u denken. Maar hoe maak ik mijn bedrijf wendbaar? Hoe vertaal ik een strategie voor mijn bedrijf naar een tactiek voor de toekomst? En belangrijker nog: hoe neem ik mijn mensen mee in die beweging?

 

Zorg voor een wendbare organisatie die toekomstbestendig is

Het zijn vragen waarop we in volgende blogs dieper in zullen gaan. Maar wellicht heeft het u nu al aan het denken gezet? Neem dan voor de antwoorden gerust even contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht. Of stel uw vragen aan ondergetekende.

 

Zo kan onze Integrated Finance specialist Quinten Kolvenbach u alles vertellen over procesoptimalisatie en hoe IT u kan helpen snel inzicht te krijgen. Of laat adviseur accountancy Els Joosen u helpen meer inzicht te krijgen in uw organisatie, waarin uw (bedrijfs-)doelstellingen, uw informatiebehoeften en automatisering van het financiële proces centraal staan. Zaken waar u eigenlijk niet zonder kunt wanneer u uw organisatie wendbaar en toekomstbestendig wilt maken.

Deze blog is geschreven door