(Deels) betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

(Deels) betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

28 juli 2022

Heeft u in de periode van 3 augustus 2021 tot en met 2 augustus 2022 een kind gekregen en nog niet het volledige ouderschapsverlof opgenomen? Of verwacht u een kind? Dan is de Wet betaald ouderschapsverlof, die in werking treedt 2 augustus 2022, wellicht van belang voor u. Welke gevolgen de invoering van deze wet voor u heeft, leest u in dit nieuwsbericht.

Huidige wetgeving met betrekking tot ouderschapsverlof

Werknemers die ouder geworden zijn, kunnen ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof bedraagt nu maximaal 26 weken (26 maal de arbeidsduur per week) en dient opgenomen worden voor het kind de leeftijd van acht jaar bereikt. Op dit moment is ouderschapsverlof onbetaald. De werknemer ontvangt dus geen loon voor de dagen waarop hij/zij ouderschapsverlof heeft opgenomen. Dit gaat veranderen.

 

De Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet geeft ouders het recht op minimaal één en maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof. Het verlof hoeft niet in één keer opgenomen te worden. Het verlof moet wel binnen één jaar na de geboorte van het kind opgenomen worden. Niet-opgenomen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen als onbetaald ouderschapsverlof zodra de periode van één jaar verstreken is.

 

Niet 100% betaald

De naam van de nieuwe wet is misleidend. De ouder/ouders krijgt/krijgen wel betaald tijdens het ouderschapsverlof indien het kind jonger is dan één jaar, maar ontvangen niet het gehele loon van hun werkgever. Ouders ontvangen een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot maximaal 70% van het wettelijke maximumdagloon van € 232,90).

 

Ouderschapsverlof voor ouders van kinderen die voor 2 augustus 2022 geboren zijn

Ouders die voor het invoeren van de Wet betaald ouderschapsverlof een kind hebben gekregen kunnen ook in aanmerking komen. Hiervoor moeten zij voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 

  • Op 2 augustus 2022 heeft het kind de leeftijd van één jaar nog niet bereikt.
  • De ouder die met ouderschapsverlof gaat, heeft een baan (is werknemer).
  • De ouder heeft nog niet het volledige ouderschapsverlof van 26 weken opgenomen.

 

Adoptie- of pleegouderschap

Het betaald ouderschapsverlof kan ook aangevraagd worden voor werknemers die adoptie- of pleegouder worden van een kind jonger dan acht jaar. Adoptie- of pleegouders hebben hier recht op gedurende het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

 

Aanvragen van betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof kan niet aangevraagd worden door de ouder zelf. Het verlof dient door de werkgever aangevraagd te worden bij het UWV via de Verzuimmelder of Digipoort. De uitkering kan pas aangevraagd worden op het moment dat de werknemer reeds ten minste één week verlof (één keer het aantal werkuren per week) heeft opgenomen en kan enkel aangevraagd worden voor hele werkweken. Let op: het UWV betaalt maximaal drie keer uit per werknemer. Het is dus van belang de aanvraag/aanvragen op het juiste moment te doen.

 

Meer informatie over betaald ouderschapsverlof

Meer weten? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belasting- en salarisadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.