Waarom een “as a Service” (aaS) model de waarde van uw onderneming verhoogt

Waarom een “as a Service” (aaS) model de waarde van uw onderneming verhoogt

3 oktober 2018

SaaS, oftewel Software as a Service, is inmiddels een algemeen ingeburgerd bedrijfsmodel. Door alsmaar snellere internetverbindingen beginnen ook andersoortige cloud computing oplossingen “as a Service” gretig aftrek te vinden. Denk aan Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS). In dit blog komt u te weten waarom een “as a Service” model (of in gewoon Nederlands: een abonnementsmodel) een positieve invloed heeft op de waarde (bij verkoop) van uw onderneming.

Bij cloud computing modellen “as a Service” (hierna aaS) komt het er simpel gezegd op neer dat IT-ondernemingen hun software en hardware via internet beschikbaar stellen als dienst. De hardware en software worden dus niet lokaal bij een klant geïnstalleerd . Klanten kopen feitelijk toegang tot de software of hardware. Voordelen voor de klant zijn dat dit geen hoge aanschafkosten met zich meebrengt en dat flexibel af- of opschalen mogelijk is. Dit past in de wereldwijde trend van bezit naar gebruik.

 

Voordelen van “as a Service”

Wat zijn, naast tevreden klanten, de voordelen voor u als IT-leverancier om software en/of hardware “as a Service” aan te bieden? Uit onderzoek blijkt dat de marktwaarde van IT-ondernemingen met een aaS-model fors hoger ligt dan bij ondernemingen met traditionele verdienmodellen. Dit wordt veroorzaakt doordat een succesvol aaS model een terugkerende omzet stroom genereert. Vergelijk dit met een traditioneel IT-bedrijfsmodel waarbij omzet eenmalig wordt gegenereerd bij de installatie van de software en/of hardware. De terugkerende omzet plaatst een hefboom op het toekomstig omzet- en verdienpotentieel en daarmee op de waarde van een aaS-onderneming.

 

Voor dit hefboomeffect zijn twee factoren van belang: de Customer Lifetime Value (vrij vertaald in het Nederlands: de Totale Klant Waarde) en de kans dat de omzet terugkerend is. Ondanks dat de opbrengsten in een traditioneel IT-bedrijf op het installatiemoment hoger liggen, is de totale opbrengst per klant over de duur van de klantrelatie in een aaS-model veelal hoger.

 

Klantrelatie gerelateerd aan onderneming

In het traditionele bedrijfsmodel kan een klantrelatie na verloop van tijd terugkerend zijn. In de praktijk zien wij dat deze klanttrouw meer aan de ondernemer is gerelateerd dan aan de onderneming. Bij een aaS model is de klantrelatie per definitie terugkerend en aan de onderneming gerelateerd. Hierdoor zijn de toekomstige omzetstromen voor een potentiële koper in het aaS model veel zekerder dan in het traditionele bedrijfsmodel. Bij het aaS-model blijft daarom de klassieke wetmatigheid gelden: hoe zekerder de kasstromen en hoe lager het risico, des te hoger de prijs die een koper wil betalen.

 

Deze blog is geschreven door