Uitstel opmaak jaarrekening

Uitstel opmaak jaarrekening

17 mei 2022

De directie van een naamloze of besloten vennootschap moet de jaarrekening opstellen binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij krijgen van de wet een maand langer de tijd om de jaarrekening op te stellen. Uitstel van opmaak is mogelijk.

De jaarrekening over 2021 van een besloten vennootschap moet dus uiterlijk op 31 mei 2022 door de directie zijn opgesteld. Dit geldt als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar.

 

Uitstel vragen

In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat de directie meer tijd nodig heeft om de jaarrekening op te stellen. Deze bijzonderheden worden door de wet niet nader ingevuld. Voor het uitstel van opmaak moet de directie toestemming vragen aan de aandeelhoudersvergadering. De vergadering kan maximaal vijf maanden uitstel verlenen. De ledenvergadering van een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij mag de termijn met maximaal vier maanden verlengen. Ongeacht de rechtsvorm is de maximale termijn voor het opstellen van een jaarrekening dus tien maanden na afloop van het boekjaar.

 

Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar en de aandeelhoudersvergadering maximaal uitstel verleent, dan moet de jaarrekening over 2021 van een besloten vennootschap uiterlijk op 31 oktober 2022 door de directie zijn opgesteld.

 

Vastleggen verlenen uitstel

Het verlenen van het uitstel dient tijdig (uiterlijk 31 mei 2022) schriftelijk te worden vastgelegd in notulen van de aandeelhoudersvergadering. Een voorbeeldtekst van deze notulen kunnen wij u toesturen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de deadlines en voorwaarden ten aanzien van het opstellen, ondertekenen, vaststellen en publiceren van jaarrekeningen? Lees deze blog van collega Edwin Vogel, audit partner bij Joanknecht en docent externe verslaggeving bij Nyenrode Business Universiteit. U kunt ook direct contact opnemen met collega Stefan Schipper, adviseur accountancy, op telefoonnummer +31 (0)40 240 9565 of per e-mail.