Hoe Vincent van Gogh Brabant verbindt

Hoe Vincent van Gogh Brabant verbindt

winter 2019/2020

Een Brabantse Europeaan. Zo wordt kunstschilder Vincent van Gogh genoemd door commissaris van de Koning Wim van de Donk. Vincent maakte voornamelijk portretten van de ‘gewone’ mens en robuuste landschappen. Op plekken als De Watermolen van Opwetten in Nuenen komen deze elementen samen. De Van Gogh Sites Foundation wil het erfgoed rond de schilder verzamelen en doorgeven aan de volgende generaties.

De foundation functioneert al meer dan tien jaar als samenwerkingsorganisatie voor verschillende lokale stichtingen rondom Van Gogh-monumenten. Daarnaast is het de organisatie achter het merk Van Gogh Brabant, waar ook het museum Vincentre onder valt. De organisatie richt zich op de negenendertig locaties in Noord-Brabant die een sterke link hebben met de kunstenaar. Van zijn woonhuizen tot de gebouwen die hij schilderde. Al deze plekken hebben een eigen verhaal.

 

Impact

“Het verhaal van de kunstenaar heeft een maatschappelijke en economische impact op de provincie en haar inwoners”, vertelt Frank van den Eijnden, directeur van de Van Gogh Sites Foundation, in de Opwettense Watermolen. “Door de schilderijen, brieven en locaties van Van Gogh ga je beter begrijpen hoe hij zich ontwikkelde.” Op de locaties waar hij vroeger was, worden nu verhalen over hem verteld, op informatiepanelen, met rondleidingen of fietsroutes. “We willen mensen hiermee inspireren”, vertelt Frank.

 

Brabantse cultuur

De schilder en zijn werkwijze passen nog steeds in de Brabantse cultuur. “Hij was bijzonder creatief. Iemand die heel onconventioneel werkte”, zegt Frank. “Dat past bij het verhaal van deze regio, waar mensen heel goed zijn in bedenken en creëren. Als podium gebruiken zij de hele wereld.” Dat deed Van Gogh ook. “Het werk dat hij bijvoorbeeld in Frankrijk maakte, was gebaseerd op onderwerpen waar hij zich hier al voor interesseerde. Voornamelijk het boerenleven en de natuur.” Overheden en bedrijven werken samen om deze Van Gogh-locaties in stand te houden. Binnen de Van Gogh Sites Foundation werken verschillende lokale stichtingen samen. “Plekken als de Opwettense Watermolen en Vincentre hebben internationale potentie”, vertelt hij. “Als overkoepelende organisatie halen wij bezoekers van over de hele wereld hier naartoe. Dat is niet alleen goed voor de locaties zelf, maar ook voor de lokale en regionale economie. De bezoekers moeten ook ergens eten en slapen.”

 

 

De werkwijze van Van Gogh past perfect bij de regio, toen en nu

 

Aandelen verkopen

Om de Van Gogh-monumenten te verwerven, eventueel aan te kopen en zorg te dragen voor een duurzame exploitatie is de Van Gogh Sites NV opgericht. “De aandelen van de nv verkopen we aan bedrijven, overheden en particulieren die deze graag willen ondersteunen”, legt Frank uit. Zo’n aandeel kost maar één euro. Maar voordat iemand een aandeel kan kopen, moet diegene eerst duizend euro schenken aan de foundation. “Met die schenking kunnen we de nv weer financieren om uiteindelijk monumenten te kopen en te investeren in de beleving ervan.”

 

 

Frank van den Eijnden bij de Opwettense watermolen. Vincent van Gogh bezocht in mei 1884 de watermolen. Zijn schilderij Watermolen te Opwetten is waarschijnlijk tijdens of naar aanleiding van dat bezoek ontstaan.

 

 

Ondernemers met passie voor kunst

Naast het versterken van het vestigingsklimaat met de verbeterde internationale aantrekkelijkheid, hebben bedrijven nog een ander voordeel bij de schenking. De Van Gogh Sites Foundation heeft namelijk een ANBI-status. Hierdoor is het bedrag dat een bedrijf of particulier schenkt, aftrekbaar voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting. “Daarnaast krijgen zij er cultureel rendement voor terug”, zegt Frank. Aandeelhouders kunnen deelnemen aan Salon Van Gogh, een netwerkactiviteit op de sterfdag van de kunstenaar (30 maart). Daarnaast kunnen aandeelhouders bijvoorbeeld aanvragen om een avond lang gebruik te maken van een van onze musea in Zundert, Nuenen of Etten-Leur voor hun bedrijf. “De meeste bedrijven sponsoren de organisatie omdat zij een passie hebben voor Van Gogh of om bij te dragen aan de internationalisering en het cultureel attractiever maken van de regio.” De provincie Noord-Brabant speelt hierbij een grote rol. “De provincie wil mee-investeren in de nv”, vertelt Frank. “Maar wij moeten daarvoor eerst één miljoen euro aan investeringen verzamelen uit het bedrijfsleven en van particulieren. Voor elke euro die zij inleggen, legt de provincie tweeënhalve euro bij.” Als de foundation haar doel van één miljoen euro haalt, heeft zij dus drieënhalf miljoen tot haar beschikking. “Voor de provincie verbindt Van Gogh cultuur, economie en toerisme, maar ook natuur. Hij heeft door de hele provincie gelopen en gewoond en was een groot natuurliefhebber.”

 

”Wij willen mensen inspireren”

 

Bedrijfsvoering belangrijk

De uitbreiding van de activiteiten en de oprichting van de nv vragen volgens Frank om een goede bedrijfsvoering. “We hebben te maken met belastingwetgeving, financiering en zaken rondom de ANBI-status. Dat moeten we allemaal goed regelen. We hebben Joanknecht gevraagd ons te adviseren en te ondersteunen om dit allemaal goed in te richten en te beheersen”, vertelt Frank. “Daarnaast zijn we bezig de administraties en administratieve procedures voor de hele organisatie opnieuw in te richten. Ook hiermee helpt Joanknecht ons. Zo legt Joanknecht bijvoorbeeld de basis voor een goede administratieve omgeving voor de hele organisatie”, gaat hij verder. “Hierdoor kunnen we straks gemakkelijk het totaal overzien, maar kunnen we ook het financiële plaatje van alle lokale stichtingen bekijken, bijvoorbeeld de omzet in de winkel.”

 

Binnen die lokale stichtingen werken ruim driehonderd vrijwilligers hard om het verhaal van de wereldberoemde kunstenaar Van Gogh levend te houden. Zijn levenspad maakt veel indruk op internationale kunstliefhebbers. Voor die beleving zijn de monumenten onmisbaar.

 

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie winter 2019/2020, gedrukt in december 2019. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.