cyberweerbaarheid

Maak werk van uw cyberweerbaarheid

Maak werk van uw cyberweerbaarheid

14 juli 2022

cyberweerbaarheid

Vorige week presenteerde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). Het CSBN toont de trends, incidenten, dreigingen en uitdagingen op het gebied van cybersecurity binnen onze nationale veiligheid. Het geschetste beeld is allerminst geruststellend: de digitale risico’s zijn groot. Dat betekent dat ook u als ondernemer werk moet maken van uw cyberweerbaarheid!

Cyberweerbaarheid onvoldoende

Het Digital Trust Center (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) kwam naar aanleiding van het CSBN met een aantal conclusies en aanbevelingen voor ondernemers. Belangrijkste en meest beangstigende conclusie is dat de cyberweerbaarheid nog steeds onvoldoende is. Sterker nog: er is sprake van een scheefgroei tussen de groeiende dreiging en de ontwikkeling van de weerbaarheid. Maar wat kunt u als ondernemer dan doen om uw beveiliging weer op orde te krijgen?

 

Integraal onderdeel van risicomanagement

We herhalen het nog meer eens: de cyberweerbaarheid van Nederland is ondermaats. Het onderzoek wijst uit dat digitale risico’s vaak geen structurele plaats hebben in het bredere risicomanagement. Risicomanagement is geen vanzelfsprekendheid. Terwijl juist een op risico gebaseerde manier van werken essentieel is voor het bepalen van het gewenste niveau van cyberweerbaarheid. Het vraagt om een samenhangende aanpak. Op organisatorisch, sectoraal en nationaal niveau moeten organisaties met elkaar in gesprek gaan over relevante scenario’s. Voor bedrijven luidt de boodschap: maak risicomanagement onderdeel van het primaire proces mét duidelijke doelen, afbakening, prioritering, teamsamenstelling etc.

 

De basis van cyberweerbaarheid op orde

Samenwerking tussen en binnen sectoren is dus key om de cyberweerbaarheid in Nederland op orde te krijgen. Maar net als met een beter milieu begint ook een veiliger cyberwereld bij jezelf. Ook als ondernemer kunt u al veel doen om uw cyberweerbaarheid te vergroten. Het start allemaal bij de basismaatregelen zoals multifactorauthenticatie en het maken en testen van back-ups. “Vanzelfsprekend”, zult u zeggen. Toch blijken veel bedrijven zelfs die basis niet op orde te hebben. Vaak ontbreekt het aan urgentie, expertise of capaciteit om dergelijke maatregelen goed uit te voeren. Veel ondernemers zien cybersecurity enkel als kostenpost. Maar vergeet niet dat de schade van een hack u vele malen meer geld kan kosten. Om dit te verduidelijken: ransomware aanvallen veroorzaakten in 2020 voor minstens 80 miljard dollar schade! Reden te meer om de basis op orde te krijgen: investeer in kwetsbaarheden, kies veilige instellingen, voer updates uit, beperk de toegang tot uw systemen en data en voorkom virussen en andere malware. Wilt u weten of uw basis op orde is? Doe dan de Basisscan Cyberweerbaarheid op de website van het Digital Trust Center. En ja, deze link is volkomen veilig…

 

Plan van aanpak

Cybercriminelen zijn primair financieel gemotiveerd en gaan voor maximale opbrengsten. Ze maken hierbij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het internet hen biedt. Door effectief samen te werken en door te innoveren in automatisering, kunnen ze blijven opschalen. Het blijft dus een kat-en-muisspel. Stilstand betekent in dit geval dus achterstand. Maak dus echt werk van uw cyberweerbaarheid. We helpen u graag bij het bepalen van de risico’s, het testen van uw cyberweerbaarheid en het maken van een praktisch plan van aanpak. We snappen namelijk dat niet iedere ondernemer volleerd IT’er is. Maar dat neemt niets weg van de noodzaak. Onze IT-Assurance specialisten helpen u graag.

Deze blog is geschreven door