Compensatie transitievergoeding door UWV

Compensatie transitievergoeding door UWV

2 september 2020

Voor transitievergoedingen betaald voor 1 april 2020 kunt u nog tot en met 30 september 2020 een compensatie aanvragen bij het UWV. Het gaat om betaalde transitievergoedingen aan (ex-)werknemers die langdurig ziek waren. Uw werknemer heeft recht op de wettelijke transitievergoeding, als een ontslagvergunning is ontvangen van het UWV of een kantonrechter eraan te pas gekomen is.

Na afloop van twee jaar ziekte van een werknemer kunt u de arbeidsovereenkomst onder omstandigheden beëindigen vanwege lange arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer heeft recht op de wettelijke transitievergoeding, als een ontslagvergunning is ontvangen van het UWV of een kantonrechter eraan te pas gekomen is. Per 1 april 2020 kan uw organisatie een compensatie aanvragen bij het UWV voor betaalde transitievergoedingen aan (ex-)werknemers die langdurig ziek waren.

 

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

De voorwaarden om als werkgever voor compensatie in aanmerking te komen zijn als volgt:

 

  • De arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige ziekte.
  • Uw werknemer was ziek bij einde arbeidsovereenkomst.
  • U heeft de transitievergoeding aan uw werknemer betaald.

 

Hoogte compensatie transitievergoeding

Als werkgever kunt u nu een compensatie aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding die u aan uw langdurig zieke werknemer heeft betaald. De compensatie is gemaximeerd tot het bedrag waarop uw werknemer wettelijk gezien recht had op het moment van twee jaar ziek zijn. Dat betekent in de meeste gevallen dat u niet de gehele vergoeding gecompenseerd krijgt. Daarnaast bedraagt de vergoeding volgens de regel nooit meer dan het loon dat u aan uw werknemer tijdens ziekte heeft betaald.

 

Compensatie met terugwerkende kracht

De compensatie kan met terugwerkende kracht plaatsvinden vanaf 1 juli 2015. Het moment waarop uw werknemer twee jaar ziek was en de arbeidsovereenkomst beëindigd had kunnen worden, moet zijn bereikt op of na 1 juli 2015. Liggen deze momenten vóór die tijd, dan maakt u geen aanspraak op compensatie. Het aanvraagformulier voor de compensatie is vanaf 1 april 2020 te vinden in het werkgeversportaal van het UWV.

 

Tot wanneer kunt u de compensatie aanvragen?

Is de transitievergoeding betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u de aanvraag doen tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding betaald na 1 april 2020, dan moet de aanvraag gedaan worden binnen zes maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

 

Uitzondering bij een vervroegde IVA-uitkering (minder dan twee jaar ziekte)

Krijgt uw werknemer een vervroegde IVA-uitkering? Als de drie hierboven genoemde voorwaarden voor deze werknemer gelden, kunt u ook in dit geval compensatie krijgen voor de door u betaalde transitievergoeding.

 

Voor meer informatie zie de website van het UWV.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u onze HR-Services pagina bekijken.