Fiscale en financiële stimuleringsregelingen voor innovatie

Fiscale en financiële stimuleringsregelingen voor innovatie

9 februari 2022

De overheid biedt innovatieve en duurzame ondernemers – in vrijwel alle sectoren – een breed scala aan fiscale en financiële stimuleringsregelingen. Zo biedt de WBSO financiële ondersteuning voor ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO kan een entreebewijs tot de Innovatiebox zijn, maar ook tot projectfinanciering bij de bank of overheid. De overheid maakt milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen aantrekkelijk via fiscale regelingen. De MIA en EIA bijvoorbeeld, bevorderen de aankoop van milieuvriendelijke investeringen of apparatuur. VAMIL stimuleert de marktintroductie van uw milieuvriendelijke productie-innovaties.

MIA/VAMIL

Wat voor stimuleringsregelingen zijn dit?

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende stimuleringsregelingen voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. De MIA biedt de mogelijkheid om maximaal 45% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de VAMIL kan maximaal 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door het sneller afschrijven wordt de fiscale winst van een bepaald jaar verlaagd en ontstaat een rente- en liquiditeitsvoordeel.

 

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken.

 

Gebruikmaken van MIA/VAMIL

Om in aanmerking te komen voor MIA of VAMIL dient het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na de datum van investering (het moment dat de betalingsverplichting wordt aangegaan) te worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast geldt een minimuminvesteringsbedrag van € 2.500 per bedrijfsmiddel. Wij begeleiden u graag met het indienen van een MIA/VAMIL-melding.

 

EIA

Wat voor stimuleringsregeling is dit?

De EIA is een stimuleringsregeling voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. De EIA bedraagt 45,5% in 2022.

 

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.

 

Gebruikmaken van EIA

Om in aanmerking te komen voor de EIA dient het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na de datum van investering (het moment dat de betalingsverplichting wordt aangegaan) te worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast geldt een minimuminvesteringsbedrag van € 2.500 per bedrijfsmiddel. Wij begeleiden u graag met het indienen van een EIA-melding.

 

Innovatiebox

Wat voor stimuleringsregeling is dit?

De innovatiebox verlaagt de verschuldigde vennootschapsbelasting op winsten die worden behaald met technische innovaties.

 

Om te kwalificeren voor de innovatiebox is vereist dat de innovatie voortvloeit uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan uw onderneming een S&O-verklaring is afgegeven. Een S&O-verklaring kan voor innovatieve (kwalificerende) werkzaamheden worden aangevraagd bij de RVO. De S&O-verklaring geeft gedurende de ontwikkelingsfase recht op een vermindering van de af te dragen loonheffingen.

 

Voor grote ondernemingen geldt een tweede toegangsticket: een octrooi, kwekersrecht, programmatuur of een geneesmiddel waarvoor een vergunning is verleend voor het in de handel brengen ervan. Van een grote onderneming is sprake wanneer gemiddeld over vijf jaar bezien een nettogroepsomzet wordt behaald van meer dan € 50 miljoen per jaar of indien een brutovoordeel uit innovaties wordt behaald van meer dan € 7,5 miljoen per jaar.

 

De innovatieboxwinst wordt belast tegen een effectief tarief van maximaal 9% in 2022 (bij een Vpb-tarief van 15% is dit zelfs slechts 5,2%). Dit is aanzienlijk lager dan het reguliere tarief van 15% of 25,8%.

 

Bijvoorbeeld: bij een innovatieboxwinst van € 150.000 bedraagt de belastingbesparing € 25.200, indien de winst tegen het tarief van 25,8% wordt belast.

 

Voor wie?

De innovatieboxregeling is interessant voor alle ondernemingen die in Nederland vennootschapsbelasting betalen en die investeren in innovatie.

 

Over de vaststelling van de innovatieboxwinst voeren wij regelmatig overleg met de Belastingdienst. Het overleg leidt tot een overeenkomst voor meerdere jaren, dat zekerheid geeft over de (toekomstige) toepassing van de regeling.

 

Om het mkb te kunnen laten profiteren van de innovatiebox, is de zogenaamde forfaitaire regeling ingevoerd. Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal 25% van de winst (met een maximum van € 25.000) als forfaitair voordeel in de innovatiebox op te geven. De berekeningswijze van de innovatieboxwinst hoeft dan niet in overleg met de Belastingdienst te worden bepaald. De forfaitaire regeling is voordelig voor bedrijven waarbij de voordelen niet opwegen tegen de administratieve lasten van het bepalen van de toerekenbare voordelen. Voor dezelfde innovatie mag maximaal drie jaar gebruik worden gemaakt van de forfaitaire innovatiebox.

 

Gebruikmaken van de innovatiebox

Wanneer u gebruik wilt maken van de innovatiebox, is het van belang na te gaan of uw activiteiten kwalificeren voor toepassing van de innovatiebox. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen. Vervolgens kunnen wij een beoordeling voor u maken om te bepalen hoe u het meeste voordeel kunt verkrijgen. Als u nog niet kwalificeert voor toepassing van de innovatiebox, kunnen wij samen bekijken of u wellicht in de toekomst in aanmerking komt.

 

WBSO

Wat voor stimuleringsregeling is dit?

De WBSO is een stimuleringsregeling, waarmee u uw kosten voor speur- en ontwikkelingswerk kunt verlagen. Gebruikmaken van de WBSO vindt plaats door middel van het aanvragen van een S&O-verklaring. Een S&O-verklaring geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonheffingen. De WBSO biedt hiermee financiële ondersteuning voor ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk.

 

De WBSO kan een entreebewijs zijn voor de toepassing van de innovatiebox, maar ook voor bijvoorbeeld projectfinanciering bij de bank of overheid.

 

Voor wie?

  • inkomstenbelastingondernemers die voldoen aan het urencriterium en minimaal 500 uur per kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk besteden;
  • inkomstenbelastingondernemers die werknemers in dienst hebben die S&O-werkzaamheden verrichten;
  • ondernemingen die Vpb-plichtig zijn met werknemers die S&O-werkzaamheden verrichten.

 

Gebruikmaken van WBSO

Een subsidieadviseur kan u begeleiden bij het indienen van een S&O-aanvraag. Als kantoor werken wij samen met een aantal subsidieadviseurs in de regio, waarmee wij u graag in contact brengen.

 

Meer informatie

Graag attenderen we u erop dat de bedragen en percentages in dit artikel van toepassing zijn voor 2022.

 

Heeft u vragen over bovengenoemde stimuleringsregelingen? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een van deze regelingen? Onze belastingadviseur rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan) helpt u graag.