Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

2 november 2017

Vanaf 1 januari 2018 verandert het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Dit kan voor veel mensen gevolgen hebben. Momenteel is het zo dat indien aanstaande echtgenoten gaan trouwen, zij automatisch in gemeenschap van goederen trouwen. Na de huwelijkssluiting treedt boedelmenging op en is er nog maar één vermogen waar beide echtgenoten recht op hebben. Als de echtgenoten meer zaken buiten de gemeenschap van goederen willen houden, dienen zij door een notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.

Nieuwe regeling huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 gaat dit veranderen. Voor alle huwelijken gesloten vanaf deze datum geldt dat aanstaande echtgenoten trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat het vermogen dat de echtgenoten vóór het huwelijk hebben opgebouwd gescheiden blijft van het gemeenschappelijke vermogen. Echtparen beschikken derhalve over drie vermogens: het gemeenschappelijke vermogen, het privévermogen van de ene echtgenoot en het privévermogen van de andere echtgenoot.

 

Het gemeenschappelijke vermogen bestaat uit hetgeen de echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd en/of gezamenlijk in het huwelijk hebben gebracht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een huis waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk gezamenlijk eigenaar waren. Ook waardeveranderingen die tijdens het huwelijk hebben plaatsgevonden en goederen die tijdens het huwelijk worden aangeschaft behoren tot het gemeenschappelijke vermogen.

 

Tot het privévermogen behoren alle vermogensbestanddelen die voor het huwelijk slechts tot één van de echtgenoten toebehoorden. Ook giften en erfrechtelijke verkrijgingen behoren vanaf 1 januari 2018 automatisch tot het privévermogen van de verkrijgende echtgenoot. Vóór die datum behoren giften en erfrechtelijke verkrijgingen alleen tot het privévermogen indien deze worden verkregen onder een (door de schenker dan wel erflater gemaakte) uitsluitingsclausule.

 

Algehele gemeenschap van goederen na 1 januari 2018

Na 1 januari 2018 is het nog steeds mogelijk om te kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen. Dit moet dan wel door een notaris worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden.

 

Administreren vermogen

Het is van belang dat de echtgenoten vanaf de huwelijkssluiting hun privévermogen afzonderlijk administreren van het gemeenschappelijke vermogen. Alleen zo zijn zij er zeker van dat dit vermogen buiten de huwelijksgemeenschap blijft. Indien geen van de echtgenoten kan aantonen dat een goed uitsluitend aan hem toebehoort, wordt dat goed geacht tot de gemeenschap te behoren. Op het moment van echtscheiding ligt de bewijslast omtrent de eigendom van goederen derhalve bij de betreffende echtgenoot.

 

De gevolgen van het gewijzigde huwelijksvermogensrecht kunnen ingewikkeld zijn. Laat u hierover adviseren door onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.