Wat doe ik bij economische tegenwind?

Wat doe ik bij economische tegenwind?

16 september 2021

Bij economische tegenwind is het van belang om naast de eerder genoemde financieringsmogelijkheden ook naar uw eigen onderneming te kijken. Een aantal basisregels gelden voor u:

Cash is king: De mindere tijden vang je het eenvoudigst op met de beschikbare liquiditeit. Een sterke cashpositie opbouwen en behouden is daarom altijd prioriteit één. Denk daarbij aan de volgende punten:

 

  • Beheer je werkkapitaal goed. Kijk bij iedere order naar de financieringsbehoefte en duur.
  • Focus daarbij ook op marge en niet op omzet.
  • Verkoop incourante en overtollige voorraden, maar ook overtollige en ongebruikte machines en overige bedrijfsactiva.
  • Onderzoek of objectfinanciering (lease) door middel van sale en leaseback mogelijkheden kan bieden.
  • Voer een (striktere) debiteurenbewaking op.
  • Bekijk mogelijkheden om crediteurentermijnen op te rekken, maar blijf daarbij afspraken nakomen. Bekijk ook de mogelijkheden voor ‘Just-in-time’ of consignatieleveringen bij leveranciers.
  • Onderzoek of financiering van debiteuren door middel van factoring mogelijk is.
  • Onderzoek of voorfinanciering van crediteurenposities mogelijk is.
  • Overleg met uw bank of alternatieve financier voor maatwerkoplossingen ten aanzien van (verlenging van) uitstel van de aflossingsverplichting.
  • Onderzoek alternatieve financieringsvormen die passen bij uw onderneming.

 

Wees kritisch op kosten, bezuinig voor het te laat is. Richt de organisatie zo ‘lean’ mogelijk in. Reorganiseer uw medewerkersbestand met als doel een toekomstbestendige organisatie. Bouw een flexibele schil op tijd af en denk aan het outsourcen van niet-bedrijfskritische onderdelen. Wees kritisch bij het aflopen van tijdelijke contracten en stop met activiteiten zonder rendement.

 

Blijf communiceren met leveranciers en klanten, maar ook zeker met uw mensen op de werkvloer. Betrek uw medewerkers en luister naar hun ideeën. Vaak vormen zij een bron van kostenbesparingsideeën.

 

Onderneem actie om de opgebouwde schulden in te toekomst te kunnen aflossen uit een robuust verdienmodel. De getroffen regelingen en mogelijkheden tot financiering kunnen op korte termijn tijd en geld creëren, maar focus daarbij op de ombouw van uw onderneming.

 

Blijf, voor een goede informatievoorziening, kort op de bal zitten. Zorg dat u een goed inzicht heeft in de huidige situatie en kijk naar de toekomst. Daarbij zijn ‘snelheid en de juiste richting’ belangrijker dan ‘nauwkeurigheid en details’. Blijf in control over de administratie. Het opvolgen van de regelingen en mogelijke financieringen vraagt ook om het goed forecasten. Neem op basis van (liquiditeits)prognoses besluiten.

 

Vragen over uw specifieke situatie?

Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze recovery adviseurs.

 

Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl

 

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl 

 

Daan Bekelaar | +31 (0)40 240 9587 | dbekelaar@joanknecht.nl