Meer dan 100 werknemers? Vanaf 2023 rapportageplicht van CO2-uitstoot

Meer dan 100 werknemers? Vanaf 2023 rapportageplicht van CO2-uitstoot

19 mei 2022

Heeft u meer dan 100 werknemers in dienst en komen de werknemers (deels) met de auto naar het werk? Dan bent u vanaf 2023 verplicht gegevens over de werkgebonden personenmobiliteit (het woon-werk- en zakelijke verkeer van uw werknemers) aan te leveren. Waarom u deze informatie moet aanleveren en met welk doel, lichten wij toe in dit nieuwsbericht.

Om de personenmobiliteit te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen is in het klimaatakkoord afgesproken dat grote organisaties, dit zijn organisaties met 100 werknemers of meer, hun woon-werk- en zakelijke verkeer moeten verduurzamen. Grote werkgevers moeten op deze manier samen  één megaton CO2-winst behalen in 2030.

 

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de plannen voor de vermindering van CO2-uitstoot door bedrijven met werkgeversorganisaties verder uitgewerkt. In beginsel wordt uitgegaan van een collectief plafond voor alle grote bedrijven samen. Bedrijven zullen vanaf 2023 gegevens zoals gereden autokilometers voor woon-werk- en zakelijk verkeer moeten aanleveren. De regeling bevat in beginsel alleen een jaarlijkse rapportageplicht. Het rapport dient de totale uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit van het bedrijf te bevatten. De staatssecretaris hoopt door middel van de rapportageplicht werkgevers te stimuleren hun woon-werk- en zakelijke mobiliteit (verder) te verduurzamen. Door niet direct een wettelijke norm op te leggen kunnen bedrijven kiezen voor een verduurzamingsmethode die bij ze past.

 

Individuele norm

De regeling blijft bestaan uit een rapportageplicht zolang de bedrijven op koers liggen. Indien uit de aangeleverde gegevens over de jaren blijkt dat de CO2-uitstoot niet voldoende afneemt, zal vanaf 2025 een individuele norm per bedrijf worden ingevoerd. Ook zullen bedrijven verplicht worden maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit te verminderen.

 

Platform voor het berekenen van CO2-uitstoot

Het rapporteren van de CO2-uitstoot zorgt voor een extra administratieve last voor werkgevers. Om de administratieve lasten te beperken zal het rapport voornamelijk bestaan uit gegevens waarover werkgevers vaak reeds beschikken. Verder komt een digitaal platform beschikbaar voor het berekenen van de CO2-uitstoot en het opstellen van de rapportage.

 

De staatssecretaris heeft de nieuwe regelgeving op 19 april naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Zodra meer bekend is over deze regeling, zullen wij u verder informeren.

 

Contact

Voor vragen over de rapportageplicht van CO2-uitstoot kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de Loonbelasting en Global Mobility specialisten rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij helpen u graag verder.