samenwoners

Samenwoners: voorkom problemen, maak afspraken over je relatie

Samenwoners: voorkom problemen, maak afspraken over je relatie

31 mei 2022

samenwoners

Onlangs verscheen er een artikel van Nieuwsuur met het bericht dat de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) een toename ziet van samenwoners die problemen krijgen wanneer zij uit elkaar gaan. Het probleem is vaak dat samenwonenden hun zaken juridisch niet goed geregeld hebben. Deze problemen hadden voorkomen kunnen worden.

Steeds meer samenwoners

Nederland kent steeds meer samenwoners. Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor niet te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn de rechten en plichten wettelijk geregeld. Ook hoe het vermogen bij het einde van de relatie verdeeld moet worden. Dit mede ter bescherming van de meest kwetsbare partij. Voor samenwoners is er geen wettelijke regeling en ontbreekt deze bescherming. Daarom is het belangrijk voor samenwoners om de afspraken vast te leggen in een samenlevingscontract.

 

Mogelijkheden met een samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is vormvrij. Er bestaat een grote vrijheid ten aanzien van zaken die vastgelegd kunnen worden in een samenlevingscontract. Voor bepaalde regelingen wordt wel verlangd dat het samenlevingscontract door een notaris is opgesteld. Bijvoorbeeld voor fiscaal partnerschap en bij de meeste pensioenregelingen geldt deze notariële vormeis om in aanmerking te komen voor nabestaandenpensioen.

 

In een samenlevingscontract kun je afspraken maken die gelden gedurende de relatie. Zoals de verdeling van kosten van de huishouding en een eventuele vergoedingsplicht als de ene partner de verbouwing betaalt, terwijl de woning van de ander is. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over het einde van de relatie bij uit elkaar gaan of door overlijden. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over partneralimentatie, pensioen en de verdeling van gezamenlijke bezittingen.

 

Wat kan er niet in een samenlevingscontract?

Er zijn ook grenzen aan wat afgesproken kan worden in een samenlevingscontract. In een samenlevingscontract kan bijvoorbeeld niet vastgelegd worden wat er bij overlijden gebeurt met het privévermogen, hiervoor is een testament nodig. Verder mag een samenlevingscontract niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde. Zo heeft het Hof in een eerdere zaak geoordeeld dat een stel niet mocht vastleggen dat de man de relatie nooit kan verbreken. Dat hadden ze gedaan door de verplichting dat de man aan de vrouw bij het einde van de relatie een bedrag van € 12.000 zou moeten vergoeden voor elk jaar dat de samenwoning duurde. De vrouw beoogde daarmee dat de man de relatie nooit zou kunnen verbreken, omdat hij dat bedrag nooit zou kunnen betalen.

 

Stel een testament op

Ook is het verstandig ook een testament op te stellen. Samenwoners met een notarieel samenlevingscontract kwalificeren fiscaal namelijk wel als partners van elkaar, maar zijn in tegenstelling tot gehuwden en geregistreerd partners op basis van het wettelijk erfrecht geen erfgenamen van elkaar. Dit kan het onwenselijke gevolg hebben dat de langstlevende partner met lege handen achterblijft. Door een testament op te stellen waarin de partner als erfgenaam wordt benoemd kan dit goed geregeld worden.

 

Tot slot

Voor meer informatie met betrekking tot het maken van afspraken binnen een relatie kunt u contact opnemen met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.