Privacy statement website

1 Naam en contactgegevens verantwoordelijke

 

Naam: Marco Verhagen
Functie: Bestuursvoorzitter
Emailadres: info@joanknecht.nl
Adres: Beemdstraat 36, 5652 AB Eindhoven
Telefoonnummer: +31 40 844 70 00

 

2 Doel en rechtsgrond verwerking

Het doel voor het verwerken van uw gegevens is het verkrijgen van informatie om de website te kunnen optimaliseren. Om aan de benodigde informatie te komen, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics (cookies). Joanknecht heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Joanknecht maakt geen gebruik van te herleiden persoonsgegevens en zorgt voor afdoende maatregelingen om de privacy te garanderen. Joanknecht heeft daardoor geen rechtsgrond voor de gegevensverwerking nodig.

 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de functie om contact op te nemen met Joanknecht. Dit kan worden gedaan door het contactformulier in te vullen op de pagina www.joanknecht.nl/contact. Het doel van deze verwerking is het contact kunnen opnemen met u. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming.

 

3 Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven of instanties.

 

4 Bewaartermijnen gegevens

De verzamelde gegevens blijven bewaard tot het moment dat Joanknecht bepaald dat de gegevens niet meer nodig zijn.

 

5 Uw rechten

U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

  • Recht op het inzien van uw gegevens;
  • Recht op het verwijderen van uw gegevens;
  • Recht op het aanpassen van uw gegevens;
  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van uw gegevens;
  • Recht om uw gegevens over te dragen;
  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijke zoals beschreven in paragraaf één.

 

6 Wijzigingen van de privacy statement

Joanknecht behoudt het recht om de privacy statement te wijzigen. Indien de privacy statement wijzigt, zal dertig dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van Joanknecht.

 

De privacy statement is voor het laatst aangepast op: 12 januari 2018