Mogelijke teruggave van AWf-premie bij overeenkomsten met meerdere arbeidsomvangen

Mogelijke teruggave van AWf-premie bij overeenkomsten met meerdere arbeidsomvangen

19 mei 2022

Heeft u werknemers in dienst waarmee u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten met meerdere arbeidsomvangen? Dan heeft u mogelijk te veel AWf- premie betaald. In verband met een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u de te veel betaalde AWf-premie voor de jaren 2021 tot en met 2022 terugvragen. Wij informeren u in dit nieuwsbericht in welke gevallen u te veel premie hebt betaald en hoe u de te veel betaalde premie terug kunt vragen.

De te betalen AWf-premie is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat u met uw werknemer hebt gesloten. De AWf-premie kan hoog (7,70%) of laag (2,7%) zijn. Om de lage premie toe te mogen passen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De voorwaarden zijn:

  • De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgesteld.
  • De arbeidsovereenkomst is geen oproepcontract.

Indien niet aan alle drie de voorwaarden is voldaan en geen van de uitzonderingen van toepassing is, dient u de hoge premie te betalen. Er zijn een paar uitzonderingen hierop. Deze laten wij in dit nieuwsbericht buiten beschouwing.

 

Een arbeidsovereenkomst kan echter meerdere arbeidsomvangen bevatten, zoals een aantal uren voor een normale week en een aantal uren per week dat gewerkt wordt in een piekperiode. De werknemer werkt dan in een bepaalde periode meer uren dan normaal. Bijvoorbeeld in een normale week 32 uren en in de piekperiode 40 uren per week. Het aantal uren dat in de piekperiode wordt gewerkt, is eveneens vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Let op: nulurencontracten en min-maxcontracten zijn geen contracten met meerdere arbeidsomvangen. Dit zijn zogenoemde bandbreedtecontracten.

 

Gewijzigd standpunt

Tot april 2022 werd een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen als oproepcontract gekwalificeerd. De staatssecretaris heeft dit standpunt gewijzigd. De arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt voor de jaren 2020 tot en met 2022 gezien als contract dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden waardoor de lage AWf-premie mag worden toegepast.

 

AWf-premie terugvragen

Heeft u te veel premie betaald? Dan kan de te veel betaalde premie teruggevraagd worden. U kunt de premie terugvragen door de aangifte loonheffingen te corrigeren. Voor elk aangiftetijdvak in de jaren 2020 en 2021 dient een correctie verzonden te worden. De Belastingdienst verzoekt werkgevers, indien mogelijk, één bericht per jaar te verzenden met daarin gebundeld alle correctietijdvakken.

 

Contact

Voor vragen over de AWf-premie en het aangepaste standpunt van de staatssecretaris kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de Loonbelasting en Global Mobility specialisten rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij helpen u graag verder.