Financieringsregelingen coronacrisis tot 31 december 2021

Financieringsregelingen coronacrisis tot 31 december 2021

16 september 2021

De overheid heeft toegezegd dat verschillende financieringsregelingen blijven bestaan, ondanks het vervallen van de generieke steunmaatregelen. Het betreft de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC), het overbruggingskrediet van Qredits, de borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB-C) en de Garantie Ondernemersfinanciering in coronatijd (GO-C). Deze regelingen blijven van kracht voor bedrijven met een financieringsbehoefte tot 31 december 2021.

Diverse financieringsregelingen uit de coronacrisis blijven dus ook na 1 oktober 2021 bestaan. Mogelijk dat u hier aanspraak op kunt maken bij behoefte aan financiering tot 31 december 2021. Hieronder lichten wij de voorwaarden van de verschillende financieringsregelingen aan u toe.

 

Voorwaarden lening KKC

Dit betreft een lening tussen € 10.000 en € 50.000 met een looptijd van 5 jaar en maximaal rentetarief van 4%, waarvoor de overheid voor 95% garant staat. Overige voorwaarden zijn:

 

 • Jaaromzet boven € 50.000
 • Winstgevend voor de coronacrisis
 • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor 1 januari 2019
 • Behandelingskosten 2% van het leningsbedrag

 

Overbruggingslening Qredits

Dit betreft een krediet tot € 25.000 met een looptijd van maximaal 48 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 tot 12 maanden. Overige voorwaarden zijn:

 

 • Voor bestaande ondernemers (niet voor starters)
 • Rente 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%
 • Behandelkosten: € 275

 

Borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB-C)

De BMKB-C is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Voorwaarden zijn:

 

 • Het borgstellingskrediet BMKB-C bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer bedraagt 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet. Dit is het deel van de financiering minus het bedrag van het BMKB-C borgstellingskrediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd voor BMKB-C krediet bedraagt 4 jaar. Voor leningen geldt een maximale looptijd onder BMKB-C van 24 kwartalen.

 

De bankier voert een normale krediettoets uit. Een goed business plan met een levensvatbare (lees: winstgevende) exploitatie en voldoende waarborgen voor continuïteit zijn van groot belang.

 

Garantie ondernemersfinanciering in coronatijd (GO-C)

De GO-C regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben in verband met liquiditeitsdruk veroorzaakt door de coronacrisis. De overheid verstrekt een garantie en neemt op die manier een deel van het risico van de bank over en maakt aanvullende financiering daardoor mogelijk. De banken ontvangen een staatsgarantie van 80% of 90% op leningen voor middelgrote en grote ondernemingen.

 

Deze regeling staat open voor (middel)grote gezonde levensvatbare bedrijven waarbij de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven positief zijn. Er mag geen sprake zijn van een herfinanciering van bestaande financieringen.

 

Overige voorwaarden zijn:

 

 • Betreft financiering van liquiditeitsdruk ontstaan door de coronacrisis of de financiering van corona gerelateerde investeringen;
 • Er heeft geen kapitaalonttrekking plaatsgevonden in de laatste 12 maanden.

 

Objectfinanciering zoals lease of factoring

Vooral bij de BMKB-C en GO-C (of reguliere vormen hiervan) is sprake van de normale bancaire toetsing op solvabiliteit, winstgevendheid en terugbetaalcapaciteit. Naast bovenstaande financieringsopties kunt u objectfinanciering overwegen. Denk aan lease of factoring van debiteuren. Er zijn steeds meer financiële partijen die objectfinanciering aanbieden. De waarde van het object in een liquidatiescenario is alleen bepalend voor de financiering. Solvabiliteit, winstgevendheid en terugbetaalcapaciteit zijn van minder belang.

 

Meer weten over financiering van uw onderneming?

Neem contact op met uw vaste contactpersoon of een van onze corporate finance adviseurs.

 

Daan Bekelaar | +31 (0)40 240 9587 | dbekelaar@joanknecht.nl

 

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl 

 

Christian van der Heijden | +31 (0)40 240 9422 | cvdheijden@joanknecht.nl