Copyright

© Copyright 2022 – 2027 Joanknecht. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten op informatie die u op joanknecht.nl en onderliggende pagina’s aantreft bij Joanknecht.

 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing of verveelvoudiging op welke wijze dan ook van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Joanknecht. De informatie mag worden gedownload en geprint, mits dit bedoelt is voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt en mits Joanknecht en auteur op correcte wijze in de bronvermelding wordt opgenomen.

 

Joanknecht beheert joanknecht.nl, joanknecht.com, werkenbijjoanknecht.nl en whoa-mkb.nl. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze websites is toegestaan.