Bedrijfsovername? Onderschat de IT-omgeving niet

Bedrijfsovername? Onderschat de IT-omgeving niet

31 mei 2022

Er wordt vaak gesproken over valkuilen bij een overname van een bedrijf. Zo wordt er gewezen op een beperkt due dilligence onderzoek of het niet voldoende alloceren van middelen in het nieuwe bedrijf(sonderdeel). Steeds vaker zien we ook moeilijkheden ontstaan door het ontbreken van een juiste fit. Er is bijvoorbeeld veel bekend over verschillende bedrijfsculturen, maar er wordt vaak te weinig aan gedacht dat de bedrijfscultuur tot diep in de IT-omgeving is geworteld. Hoe kan het samenvoegen van twee IT-omgevingen zorgen voor waardecreatie? 

Streven naar synergie

Veel ondernemingen streven naar kostenbesparingen door het samenvoegen van bedrijfsactiviteiten. Deze ondernemingen verwachten geld te verdienen door bijvoorbeeld de backoffice samen te voegen en hierdoor een gezamenlijke IT-ontwikkeling te bewerkstelligen.

 

In de praktijk blijkt dit vaak heel wat weerbarstiger. De IT-omgeving is bij de meeste bedrijven doorgedrongen tot in de kern van de organisatie. Het raakt alle vlakken van het ondernemen en ondersteunt bijna alle processen binnen een organisatie. Vrijwel alle medewerkers hebben er mee te maken en zijn er in jaren aan gewend geraakt. Het is meer dan alleen een administratie omzetten naar een ander systeem en wat handleidingen uitdelen.

 

Waar gaat het mis en hoe kan dit voorkomen worden?

Bij het mislukken van een integratieproces is vaak het mismanagement van culturele veranderingen de hoofdoorzaak. Het is van belang dat het management hiervan bewust is, en er dus voldoende tijd en middelen aan worden besteed om de organisatie voor te bereiden op de transitie. Er moet een gedeeld toekomstbeeld zijn vanuit het management over het belang van een geïntegreerd IT-systeem.

 

Het opstellen van een integratieplan kan daarbij veel onzekerheden aan de voorkant wegnemen. Echter kan niet alle risico en twijfel worden weggenomen. Het is daarom ook van belang om een crisismanagement klaar te hebben liggen. Een van de grootste gevaren na een overname, vind ik het onderschatten van dit onderdeel. De IT-omgeving betreft namelijk een complex onderdeel van de onderneming die overal geïntegreerd is. De reorganisatie en herstructurering hiervan kan veel opleveren, maar kan ook teniet doen wanneer er niet adequaat op geanticipeerd wordt.

 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat een overname of fusie niet ophoudt nadat de handtekening onder de koopovereenkomst is gezet. Eigenlijk begint het avontuur dan pas. Er zijn vele uitdagingen waar te lichtzinnig over gedacht wordt, en vaak ontbreekt er een plan. Een succesvolle overname hangt vaak af van een geslaagd integratieproces van onder meer de IT-omgeving.

 

Wilt u beter voorbereid zijn op het creëren van waarde na een overname, neem dan gerust contact op met een van onze corporate finance of IT-Assurance collega’s.

Deze blog is geschreven door